Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2017-12-15 12:00:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 Mariusz Gralak 2017-12-15 11:59:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-12-15 11:58:50 dodanie dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2017-12-12 11:36:16 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2017-12-08 00:08:14 edycja dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2017-12-07 13:44:36 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2017-12-06 09:49:35 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bolkowice" z dnia 04.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-05 14:44:37 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzywin" z dnia 29.11.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-05 14:43:57 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Cazrnówko" z dnia 29.11.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-05 14:42:57 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018 Andrzej Stachura 2017-12-01 21:12:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 15:00:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 10:20:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 10:19:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:19:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 10:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 447/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 445/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:16:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 444/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:15:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:44:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:31:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:29:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:29:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:24:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:24:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:21:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:19:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Piotr Sobczyński 2017-11-30 09:19:22 edycja dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Widuchowa" z dnia 27.11.2017 r. Andrzej Stachura 2017-11-29 11:58:20 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2017-11-29 11:34:22 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 101,84 m2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Mariusz Gralak 2017-11-29 11:32:34 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-11-29 11:31:29 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.542.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:38:21 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.541.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:37:59 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.540.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok Mariusz Gralak 2017-11-28 13:37:28 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.542.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:36:10 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.541.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.540.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok Mariusz Gralak 2017-11-28 13:34:30 dodanie dokumentu