Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-06-06 12:54:54 edycja dokumentu
Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-06-06 09:23:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-06-06 09:19:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-06-06 09:18:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-06-06 09:16:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-06-06 09:15:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-06-06 09:13:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 56/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-06-06 08:59:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-06-06 08:59:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-06-06 08:58:02 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VII kadencji Mariusz Gralak 2018-06-06 08:56:34 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-06-06 08:55:37 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-06-06 08:55:22 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-06-06 08:54:46 edycja dokumentu
Wykaz części pomieszczeń w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej nr 715/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-06-05 09:39:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 524 obr. Ognica, udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej nr 63 obr. Rynica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-05-29 08:16:44 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej nr 1/25 obr. Bolkowice, części nieruchomości niezabudowanej nr 217 obr. Dębogóra, część nieruchomości nr 153/1 obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-05-29 08:15:47 dodanie dokumentu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem w 161/1000 części w częściach wspólnych budynków oraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 obręb Widuchowa 3 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-05-29 08:14:29 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-28 14:00:53 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-28 13:32:37 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-28 12:59:06 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna ogólna Andrzej Stachura 2018-05-25 10:46:31 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna ogólna Andrzej Stachura 2018-05-25 10:45:47 dodanie dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2018-05-24 22:08:03 edycja dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-24 22:03:59 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2018-05-24 21:40:53 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-05-24 21:33:37 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-05-24 21:28:03 dodanie dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-24 13:32:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-05-21 08:46:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-05-21 08:44:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-05-21 08:42:35 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2018-05-17 11:05:16 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2018-05-17 11:02:07 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2018-05-17 10:55:18 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2018-05-17 10:54:05 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2018-05-17 10:52:09 dodanie dokumentu
Prawo miejscowe z 2018 roku Mariusz Gralak 2018-05-17 10:50:50 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-05-16 08:04:29 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-05-16 07:57:35 dodanie dokumentu