Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe - Filipiak Dariusz Józef - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 15:05:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Gęsiak Marzena Wiesława - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 15:05:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Hasiuk Jadwiga - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 15:04:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Janiak Marcin Maciej - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 15:03:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jankowska Małgorzata - wiceprzewodnicząca Mariusz Gralak 2017-07-04 15:02:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kosmalski Bogdan Kazimierz - przewodniczący rady Mariusz Gralak 2017-07-04 14:58:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kulka Janusz - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 14:57:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Łowicki Marcin - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 14:52:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Malik Agnieszka Jowita - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:51:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Merski Zdzisław - wiceprzewodniczący Mariusz Gralak 2017-07-04 14:51:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Nazar Katarzyna - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:50:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Pomykała Sebastian Tomasz - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 14:49:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:47:40 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:47:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Pomykała Sebastian Tomasz - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 14:46:32 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:43:15 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:42:47 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata - radna Mariusz Gralak 2017-07-04 14:39:16 dodanie dokumentu
Petycja nr 2.2016 dotycząca realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Mariusz Gralak 2017-07-04 12:29:54 edycja dokumentu
Petycja nr 1.2017 dotycząca zapobiegania uciążliwości zapachowej Mariusz Gralak 2017-07-04 12:27:05 edycja dokumentu
Petycja nr 1.2017 dotycząca zapobiegania uciążliwości zapachowej Mariusz Gralak 2017-07-04 10:29:01 edycja dokumentu
Petycja nr 1.2017 dotycząca zapobiegania uciążliwości zapachowej Mariusz Gralak 2017-07-04 10:20:05 edycja dokumentu
Petycja nr 2.2016 dotycząca realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Mariusz Gralak 2017-07-04 10:10:57 edycja dokumentu
Petycja nr 2.2016 dotycząca realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Mariusz Gralak 2017-07-04 09:39:19 edycja dokumentu
Petycja nr 1.2017 dotycząca zapobiegania uciążliwości zapachowej Mariusz Gralak 2017-07-04 09:36:44 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwudziesty drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Mariusz Gralak 2017-07-03 09:51:00 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szesnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-07-03 09:49:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. Mariusz Gralak 2017-07-03 09:47:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwunasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-07-03 09:46:20 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2017-07-03 09:43:33 dodanie dokumentu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ul. Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 2359/10000 części w częściach wspólnych budynków i działkach gruntu nr 922 obr. Krzywin przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-03 09:42:56 dodanie dokumentu
Samodzielne Stanowisko do spraw Gospodarki Nieruchomości i Geodezji Andrzej Stachura 2017-07-01 16:17:32 edycja dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2017-07-01 16:16:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2017-06-30 14:46:39 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2017-06-30 14:43:34 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2017-06-30 14:41:49 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2017-06-30 14:41:10 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2017-06-30 14:40:32 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2017-06-30 14:37:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 397/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2017-06-30 14:33:17 edycja dokumentu