Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:34:41 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:34:13 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:32:14 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:30:35 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:29:43 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-01-11 15:14:15 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-01-11 15:02:02 edycja dokumentu
Sprzedaż mienia komunalnego Mariusz Gralak 2018-01-11 10:13:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd Mariusz Gralak 2018-01-11 10:13:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2018-01-05 15:52:22 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:51:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/269/2017 w sprawie wyrażenia przez Gminę Widuchowa sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:51:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:50:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. - ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD SESJI Mariusz Gralak 2018-01-05 15:37:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 455/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 454/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:28:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 453/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:22:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 452/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 451/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:22:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 450/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:21:07 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 13:03:44 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 13:02:56 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:59:27 usunięcie dokument
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:57:34 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:57:21 usunięcie załacznika
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:56:57 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:44:41 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:44:21 usunięcie załacznika
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:30:43 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:30:05 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:29:06 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:28:33 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:28:10 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:26:23 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:25:11 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:23:55 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:23:17 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:22:18 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:19:27 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:17:47 dodanie dokumentu