Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 13:02:56 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:59:27 usunięcie dokument
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:57:34 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:57:21 usunięcie załacznika
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:56:57 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:44:41 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:44:21 usunięcie załacznika
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:30:43 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:30:05 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:29:06 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:28:33 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:28:10 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:26:23 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:25:11 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:23:55 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:23:17 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:22:18 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:19:27 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2018-01-04 12:17:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:58:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:57:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/268/2017 w sprawie wyrażenia przez Gminę Widuchowa sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:55:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/267/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:54:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/266/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:45:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/265/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:44:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/264/2017 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:43:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:42:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:42:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 20.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-29 12:19:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 18.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-29 12:18:46 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bolkowice" z dnia 22.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-29 12:17:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023" Andrzej Stachura 2017-12-27 14:55:03 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIII/2017 Mariusz Gralak 2017-12-20 12:34:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-12-15 12:07:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. - ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD SESJI Mariusz Gralak 2017-12-15 12:07:18 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-12-15 12:03:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. - ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD SESJI Mariusz Gralak 2017-12-15 12:02:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/267/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:02:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/267/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:01:56 dodanie dokumentu