Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:56:51 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIX/2018 Mariusz Gralak 2018-12-24 08:36:48 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2018-12-19 23:48:35 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-12-18 14:42:35 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-12-18 14:42:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szesnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-12-14 11:46:37 dodanie dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-12-14 10:29:12 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-12-14 10:25:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Mariusz Gralak 2018-12-14 08:52:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Mariusz Gralak 2018-12-14 08:50:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Mariusz Gralak 2018-12-14 08:50:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 226 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-12-11 11:13:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 163/2 obr. Lubicz, udział 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 1/40 obr. Bolkowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-12-11 11:12:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Mariusz Gralak 2018-12-07 18:46:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Mariusz Gralak 2018-12-07 18:46:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-06 08:23:50 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. Nr CDXXXVIII.773.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa na lata 2019-2030. Mariusz Gralak 2018-12-05 11:33:20 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. Nr CDXXXVIII.772.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Widuchowa na 2019 rok. Mariusz Gralak 2018-12-05 11:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. Nr CDXXXVIII.771.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Widuchowa na 2019 rok. Mariusz Gralak 2018-12-05 11:32:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:25:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:25:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-05 10:23:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-05 10:22:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:22:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:20:59 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 19 obr. Polesiny, część działki 204/17 obr. Lubicz, działka nr 114/2 obr. Marwice, część działki nr 714/2 obr. Widuchowa 2, część działki nr 198 obr. Polesiny gm. Widuchowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą Mariusz Gralak 2018-12-04 08:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29.11.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŻURAW Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-03 16:38:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2018-12-03 10:06:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 566/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-03 10:04:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2018-12-03 10:03:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 566/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-03 10:03:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 565/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-03 10:03:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2018-11-27 15:13:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2018-11-27 14:24:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2018-11-27 14:24:04 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 r. Andrzej Stachura 2018-11-26 15:35:00 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 r. Andrzej Stachura 2018-11-26 15:32:51 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21.11.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŻURAW Szczecin". Mariusz Gralak 2018-11-23 11:11:11 dodanie dokumentu
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Andrzej Stachura 2018-11-22 14:06:09 dodanie dokumentu