Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2014 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:29:00 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 13 stycznia 2014 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:28:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2014 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:28:03 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2015 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:27:15 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 28 stycznia 2015 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:26:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2015 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:26:13 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:24:59 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22 stycznia 2016 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:24:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:23:47 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:20:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia od 21.10.2016 r. do 28.10.2016 r. konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:20:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:19:57 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:19:34 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 lutego 2017 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:18:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:18:14 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:17:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:17:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:16:06 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:15:39 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:13:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:13:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:13:03 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:12:42 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 26 lutego 2019 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:12:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:11:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: REFERENT w wymiarze pełnego etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:10:21 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej o ogłoszeniu konkursu na stanowisko: głównego księgowego w Zespole Szkół w Widuchowej. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:10:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego Andrzej Stachura 2019-05-06 08:09:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego Andrzej Stachura 2019-05-06 08:07:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: REFERENT w wymiarze pełnego etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:07:24 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej o ogłoszeniu konkursu na stanowisko: głównego księgowego w Zespole Szkół w Widuchowej. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:06:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2019-05-06 07:49:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2019-05-06 07:47:58 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2019-05-06 07:46:10 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2019-05-06 07:44:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 12/8, 13 i 18/91 obręb Kłodowo. Mariusz Gralak 2019-05-02 14:39:15 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2019-04-29 11:38:09 edycja dokumentu
Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2019-04-29 11:37:32 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów ponownych do Rady Gminy Widuchowa w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. Mariusz Gralak 2019-04-29 08:59:49 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania powołanej do przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Widuchowa w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. Mariusz Gralak 2019-04-24 11:46:05 edycja dokumentu