Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXX.104.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 10:22:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:26:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:26:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:25:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:25:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:24:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 459/2018 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:24:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:22:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 456/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2018-01-26 09:21:04 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Mariusz Gralak 2018-01-19 09:52:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 09:24:21 usunięcie dokument
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:25:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:23:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:23:14 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Żelechowo z dnia 18.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:53:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Rynica z dnia 11.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:53:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Ognica z dnia 11.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:52:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 11.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:52:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 08.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:50:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:55:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:55:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:55:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Mariusz Gralak 2018-01-12 08:53:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:53:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:52:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:52:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:52:37 dodanie dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:50:33 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:45:55 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:41:20 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:40:45 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:37:54 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:36:54 edycja dokumentu