Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 1/114 położonej w obrębie Bolkowice przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości. Mariusz Gralak 2017-10-16 08:29:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 1/114 położonej w obrębie Bolkowice przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2017-10-16 08:29:23 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Żelechowo" z dnia 11.10.2017 r Andrzej Stachura 2017-10-11 15:13:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 04.10.2017 r. Andrzej Stachura 2017-10-11 15:12:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2017-10-11 11:10:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 431/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2017-10-11 11:07:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 431/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2017-10-11 10:59:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2017-10-11 10:57:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Andrzej Stachura 2017-10-09 12:37:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Andrzej Stachura 2017-10-09 12:34:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-10-06 09:24:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-10-06 09:24:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-10-06 09:23:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-10-05 12:29:59 usunięcie dokument
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXII/2017 Mariusz Gralak 2017-10-05 11:43:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2017-10-04 14:44:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-10-04 14:42:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-10-04 14:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 427/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2017-10-04 14:40:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 426/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2017-10-04 14:40:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 425/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-10-04 14:40:09 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Ognica" z dnia 29.09.2017 r. Andrzej Stachura 2017-09-29 14:55:44 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w Marwicach Dorota Koleda 2017-09-26 14:32:08 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi w Marwicach Dorota Koleda 2017-09-26 14:30:55 dodanie dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2017-09-25 11:33:26 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:56:53 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:56:06 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:55:48 edycja dokumentu
Petycja Nr 3.2017 - Inicjatywa Zdrowie Najmłodszych - zmianiamy Gminy i Samorządy na Lepsze Mariusz Gralak 2017-09-25 10:51:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/252/2017 w sprawie wystąpienia Gminy Widuchowa ze Związku Gmin Dolnej Odry. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:22:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/251/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:22:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:21:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/249/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/248/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:20:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/247/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:20:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/246/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:19:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/245/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:19:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/243/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:18:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/242/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:18:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/244/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Mariusz Gralak 2017-09-22 14:18:25 dodanie dokumentu