Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 548/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:57:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 548/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:56:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:56:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:55:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:55:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/311/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/310/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/309/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/308/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/307/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/306/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/304/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/303/2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/302/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/301/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/300/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/300/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-08 08:50:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:49:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:47:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-08 08:46:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-08 08:46:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:28:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:27:49 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 4 października 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-05 15:31:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice Piotr Sobczyński 2018-10-05 14:14:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 09:06:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 09:05:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 09:00:03 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 08:59:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-04 14:52:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-04 14:51:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-04 14:48:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-10-04 14:13:31 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-10-04 13:55:40 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-10-03 11:57:46 dodanie dokumentu
załącznik nr 2 Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:51:11 dodanie dokumentu
załacznik nr 1 Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:50:52 edycja dokumentu
załacznik nr 1 Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:50:35 dodanie dokumentu