Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Mariusz Gralak 2017-07-17 15:26:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-07-11 14:18:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 399/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-11 14:17:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-07-11 14:16:41 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/5, 477/4 położonych w obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2017-07-10 09:44:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 139 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą Mariusz Gralak 2017-07-10 09:44:22 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2017-07-07 13:42:52 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa Mariusz Gralak 2017-07-07 08:40:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mariusz Gralak 2017-07-07 08:39:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-07-07 08:39:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Szczawik - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-07-07 08:36:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2017-07-07 08:35:04 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-07-07 08:32:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-07-07 08:31:09 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Domaradzki - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-07-07 08:29:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marcin Bachta - Skarbnik Gminy Mariusz Gralak 2017-07-07 08:23:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Stachura - Sekretarz Gminy Mariusz Gralak 2017-07-07 08:22:19 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Mariusz Gralak 2017-07-07 08:21:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-06 14:27:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-06 14:23:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-06 14:23:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 402/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2017-07-06 10:02:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 401/2017 w sprawie utworzenia stanowiska pracy oraz zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-06 10:01:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 400/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2017-07-06 10:01:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 399/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-06 10:01:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 398/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-07-06 10:00:50 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-07-06 09:44:55 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-07-06 09:43:32 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-07-06 09:42:59 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-07-06 09:41:12 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-07-06 09:36:58 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:34:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:34:25 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:33:53 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:32:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:31:21 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:27:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-04 15:25:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Boruta Marek - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 15:07:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dwojak Zbigniew Stanisław - radny Mariusz Gralak 2017-07-04 15:06:41 dodanie dokumentu