Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 438/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 437/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 436/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu dwudziestego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:09:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 435/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu siedemnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa . Mariusz Gralak 2017-11-23 10:08:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 434/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzynastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 433/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:06:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-22 05:39:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-20 12:04:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-20 12:02:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/259/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wopistów" na nazwę "Szkolna" w miejscowości Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-16 09:01:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-16 09:01:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-16 09:00:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/259/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wopistów" na nazwę "Szkolna" w miejscowości Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-16 09:00:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/258/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 Mariusz Gralak 2017-11-16 08:59:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/257/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Widuchowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Widuchowej. Mariusz Gralak 2017-11-16 08:58:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/256/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzywinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzywinie. Mariusz Gralak 2017-11-16 08:58:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/255/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2017-11-16 08:57:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/254/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-16 08:57:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXIV/253/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-11-16 08:56:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Mariusz Gralak 2017-11-10 08:52:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Tarka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej (oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia) Mariusz Gralak 2017-10-31 21:54:19 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Tarka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej (oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia) Mariusz Gralak 2017-10-31 21:53:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej (na zakończenie - rozwiązanie stosunku pracy) Mariusz Gralak 2017-10-31 21:48:55 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - Nina Nowak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-10-31 21:39:41 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - Maria Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-10-31 21:38:57 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - Grażyna Magdziak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2017-10-31 21:37:09 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mariusz Gralak 2017-10-31 21:36:02 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - Ewa Górny - Pracownik socjalny w GOPS Widuchowa Mariusz Gralak 2017-10-31 21:34:26 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-10-31 21:33:15 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siedemnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-10-24 09:19:12 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzynasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-10-24 09:17:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice Mariusz Gralak 2017-10-24 09:16:53 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siedemnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-10-24 09:16:08 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwudziesty trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Mariusz Gralak 2017-10-24 09:14:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 432/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2017-10-20 14:34:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 432/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2017-10-20 14:33:20 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w Marwicach Dorota Koleda 2017-10-18 11:37:06 dodanie dokumentu
Procedury kontroli przedsiębiorców Mariusz Gralak 2017-10-17 14:53:40 edycja dokumentu
Procedury kontroli przedsiębiorców Mariusz Gralak 2017-10-17 14:52:10 edycja dokumentu
Procedury kontroli przedsiębiorców Mariusz Gralak 2017-10-17 14:48:26 dodanie dokumentu