Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-07-06 08:18:04 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-07-06 08:17:23 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-07-06 00:21:49 edycja dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-07-06 00:20:33 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2018-07-01 21:16:23 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2017 Mariusz Gralak 2018-06-29 09:04:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 521/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:19:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 520/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:18:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 519/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:18:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 518/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:18:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 516/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzecich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:17:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:17:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:14:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:13:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 513/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:13:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 512/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 511/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:11:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 510/2018 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:10:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:10:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:10:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 507/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:07:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku oraz gruntu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:05:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 505/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanej stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:05:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 504/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 503/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-28 14:04:46 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze trzecich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2018-06-28 11:08:36 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. Mariusz Gralak 2018-06-28 11:04:51 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 o powierzchni 0,0045 ha, położonej w obrębie Żelechowo. Mariusz Gralak 2018-06-28 11:03:44 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 231 i 232 położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-06-28 11:02:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piętnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-06-28 11:01:42 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 532/4 położonej w obrębie Ognica przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2018-06-28 10:44:56 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXVI/2018 Mariusz Gralak 2018-06-28 10:35:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/295/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/122/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:57:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/294/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Widuchowa z osobą fizyczną w trybie art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/293/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:56:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/292/2018 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:56:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/291/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:54:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/290/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Mariusz Gralak 2018-06-25 09:46:51 dodanie dokumentu