Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-09 13:04:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-02-06 11:33:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 705/5 położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:32:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 231 i 232 położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:30:52 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 597 i nr 133 położonych w obrębie Widuchowa 2, część działki 67/6 położonej w obrębie Kłodowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-02-06 09:26:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 472/2018 w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:44:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:43:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:42:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 469/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2018/2019. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 467/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-02-02 13:40:02 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Mariusz Gralak 2018-02-02 13:36:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Mariusz Gralak 2018-02-02 13:36:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) Mariusz Gralak 2018-02-02 08:35:28 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 08:33:28 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 08:33:23 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 08:33:18 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-02 08:33:13 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-02-01 15:11:31 usunięcie dokument
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIV/2017 Mariusz Gralak 2018-01-30 14:10:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-01-30 09:55:14 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-01-30 09:47:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-01-30 09:47:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:52:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:52:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:51:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:34:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:30:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:28:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:26:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:26:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:25:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:23:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:22:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:21:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:20:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" Andrzej Stachura 2018-01-29 13:19:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLXXII.450.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Widuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Mariusz Gralak 2018-01-26 10:25:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX.105.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-01-26 10:24:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX.105.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-01-26 10:22:51 dodanie dokumentu