Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:20:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:20:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:19:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:18:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:18:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:17:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:16:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:16:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:15:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-08-03 12:12:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-08-03 12:12:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-08-03 12:10:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-08-03 12:10:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-08-03 12:08:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2017-08-03 12:04:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2017-08-03 12:04:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2017-08-03 12:03:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2017-08-03 12:02:50 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2017 Andrzej Stachura 2017-07-29 00:55:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2017". Mariusz Gralak 2017-07-28 13:11:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2017". Mariusz Gralak 2017-07-28 13:11:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 407/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2017". Mariusz Gralak 2017-07-28 13:10:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/241/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-27 15:25:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-27 15:22:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 406/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-27 15:21:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 405/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-27 15:20:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-27 15:20:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-07-27 15:19:54 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXI/2017 Mariusz Gralak 2017-07-27 15:16:32 edycja dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXI/2017 Mariusz Gralak 2017-07-27 15:16:01 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-07-25 11:21:26 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2017-07-25 11:18:14 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2017-07-25 10:09:16 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 139 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2017-07-25 10:06:04 dodanie dokumentu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 7 w Rynicy wraz z udziałem w działce gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Gralak 2017-07-25 10:05:18 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-07-25 09:18:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXII/241/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2017-07-24 15:19:02 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-07-18 15:12:39 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-07-18 15:07:40 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Mariusz Gralak 2017-07-17 15:28:22 dodanie dokumentu