Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Gralak 2018-04-13 08:47:59 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Gralak 2018-04-13 08:46:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr C.196.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Widuchowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Mariusz Gralak 2018-04-12 08:59:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 o powierzchni 0,0045 ha, położonej w obrębie Żelechowo. Mariusz Gralak 2018-03-27 11:12:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Bolkowice z dnia 28.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:18:00 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Czarnówko z dnia 28.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:17:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Bolkowice z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:17:28 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Żelechowo z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:17:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:16:53 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Rynica z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:16:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Ognica z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:16:04 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Widuchowa z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 14:15:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Bolkowice z dnia 28.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:50:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Czarnówko z dnia 28.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:50:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Bolkowice z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:49:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Żelechowo z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:49:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:48:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Rynica z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:48:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Ognica z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:45:23 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Widuchowa z dnia 20.02.2018 r. Andrzej Stachura 2018-03-23 13:44:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXXVII.164.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-03-22 15:21:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:45:38 edycja dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:39:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:34:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:32:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:32:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:31:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:30:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:29:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:28:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:58:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:56:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:56:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:55:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:54:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:52:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:51:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:49:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:47:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:40:38 dodanie dokumentu