Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2018-08-28 12:02:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Mariusz Gralak 2018-08-24 22:04:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:25:04 edycja dokumentu
Informacja o miejscach (tablice informacyjne), przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:22:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:21:45 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach (tablice informacyjne), przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-08-23 15:19:55 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej - zamówienie z wolnej ręki Andrzej Stachura 2018-08-23 15:15:02 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019 Mariusz Gralak 2018-08-23 15:11:53 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2018/2019 Mariusz Gralak 2018-08-23 15:03:20 dodanie dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-08-22 08:12:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2018-08-22 08:10:40 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-08-22 00:22:53 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-08-21 23:04:10 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-08-21 22:58:32 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Kalendarz wyborczy Mariusz Gralak 2018-08-21 15:25:37 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Kalendarz wyborczy Mariusz Gralak 2018-08-21 15:23:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCVIII.552.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-08-20 08:32:47 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej - zamówienie z wolnej ręki Andrzej Stachura 2018-08-17 13:24:28 dodanie dokumentu
Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa Piotr Sobczyński 2018-08-07 13:42:25 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczonej jako działka nr 63 o pow. 0,39 ha, położonej w obrębie Rynica. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:35 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 37,10 m2 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem 161/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 o pow. 0,2134 ha położonej w obrębie Widuchowa 3. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:20 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 524 o pow. 0,6019 ha położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2018-08-03 11:19:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice Piotr Sobczyński 2018-08-03 07:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 529/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-08-01 14:48:26 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXVII/2018 Mariusz Gralak 2018-08-01 14:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:49:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 526/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:49:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 528/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 527/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 526/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 525/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 10:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 524/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2018-07-30 10:42:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/299/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/298/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/297/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/296/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-07-30 09:47:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 58/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-07-30 09:42:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Czarnówko z dnia 11.07.2018 r. Andrzej Stachura 2018-07-26 12:28:19 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej Piotr Sobczyński 2018-07-25 10:45:28 usunięcie załacznika
Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej Piotr Sobczyński 2018-07-25 10:15:40 dodanie dokumentu