Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 447/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 446/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 445/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:16:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 444/2017 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:15:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:44:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:31:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:29:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:29:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:24:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:24:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:21:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:19:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa Dorota Koleda 2017-11-30 09:19:22 edycja dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Widuchowa" z dnia 27.11.2017 r. Andrzej Stachura 2017-11-29 11:58:20 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. Mariusz Gralak 2017-11-29 11:34:22 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 101,84 m2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Mariusz Gralak 2017-11-29 11:32:34 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-11-29 11:31:29 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.542.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:38:21 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.541.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:37:59 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.540.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok Mariusz Gralak 2017-11-28 13:37:28 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.542.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:36:10 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.541.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-11-28 13:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.540.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok Mariusz Gralak 2017-11-28 13:34:30 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 178 położonej w obrębie Lubicz, działka 124/1 położona w obrębie Widuchowa 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:58:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 231 i 232 położonych w obr. Widuchowa 2 oraz działki nr 705/5 położonej obr. Ognica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:57:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/258/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wopistów" na nazwę "Szkolna" w miejscowości Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:45:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:44:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:44:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/258/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wopistów" na nazwę "Szkolna" w miejscowości Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:44:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/257/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:44:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/256/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Widuchowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Widuchowej. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:43:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/255/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzywinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzywinie. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:43:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/254/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/253/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-11-27 14:43:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 443/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:14:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 442/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:13:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 441/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2017-11-23 10:11:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 440/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:11:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 439/2017 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-23 10:11:06 dodanie dokumentu