Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-05-16 08:04:29 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-05-16 07:57:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-05-16 07:56:06 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-05-16 07:55:10 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Mariusz Gralak 2018-05-14 15:21:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-05-14 15:17:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-05-14 15:16:14 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-14 13:46:12 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-14 13:44:16 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-14 12:59:14 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-14 12:58:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 501/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-05-14 12:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-05-14 11:57:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2018-05-14 11:56:39 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-14 10:30:41 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-14 10:30:02 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-14 10:13:48 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-14 10:06:50 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-05-14 10:02:20 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-05-14 09:56:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 499/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-05-09 13:50:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 499/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-05-09 13:48:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 498/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-05-09 13:48:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 497/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-05-09 13:48:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-04-27 09:01:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-04-27 09:01:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 496/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, następujących środków trwałych. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:59:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 495/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Widuchowej. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:58:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 494/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 493/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:57:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 492/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:57:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:56:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 490/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:56:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 489/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 488/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:55:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:54:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2018-04-27 08:54:28 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Andrzej Stachura 2018-04-26 15:40:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-04-26 15:33:28 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-04-26 15:30:53 dodanie dokumentu