Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Petycja nr 2.2017 dotycząca przystąpienia publicznych szkół podstawowych do programu "Wzorowa łazienka". Mariusz Gralak 2017-09-12 10:33:15 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 101,84 m2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Mariusz Gralak 2017-09-12 10:04:25 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2017-09-12 10:02:35 dodanie dokumentu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2 przy ul. Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 1753/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 922 obr. Krzywin przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Gralak 2017-09-12 09:32:08 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w Marwicach Dorota Koleda 2017-09-07 10:42:10 dodanie dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2017-09-04 01:11:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 413/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Andrzej Stachura 2017-08-30 14:08:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2017-08-30 11:53:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie 412/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-08-30 09:29:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie 411/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-08-30 09:29:43 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 68/10 położonej w obrębie Rynica przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:10:44 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 160 położonej w obrębie Lubicz przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:10:09 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 160 położonej w obrębie Lubicz przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:09:07 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 160 położonej w obrębie Lubicz przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:07:58 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 68/10 położonej w obrębie Rynica przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:06:06 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 68/10 położonej w obrębie Rynica przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Andrzej Stachura 2017-08-25 12:04:58 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2017-08-21 12:54:19 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa" Andrzej Stachura 2017-08-18 16:08:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Andrzej Stachura 2017-08-18 12:57:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Andrzej Stachura 2017-08-18 12:56:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 410/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Andrzej Stachura 2017-08-18 12:54:18 dodanie dokumentu
KOMUNILKAT ZARZĄDU Andrzej Stachura 2017-08-17 22:07:52 usunięcie dokument
KOMUNILKAT ZARZĄDU Andrzej Stachura 2017-08-17 22:05:29 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-08-16 18:07:44 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-08-16 15:44:30 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-08-16 15:43:14 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2017-08-16 15:41:31 dodanie dokumentu
Petycja nr 1.2017 dotycząca zapobiegania uciążliwości zapachowej Mariusz Gralak 2017-08-04 11:23:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-08-04 11:04:00 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-08-04 11:03:05 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-08-04 11:00:57 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2017-08-04 10:57:59 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Mariusz Gralak 2017-08-04 10:54:42 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2017-08-04 09:11:09 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2017-08-04 09:03:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 409/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2017-08-03 15:12:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-08-03 15:12:20 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Mariusz Gralak 2017-08-03 13:52:43 edycja dokumentu
Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:23:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-08-03 12:22:47 dodanie dokumentu