Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXV/268/2017 w sprawie wyrażenia przez Gminę Widuchowa sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:55:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/267/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:54:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/266/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:45:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/265/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:44:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/264/2017 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:43:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:42:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2018-01-04 08:42:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 20.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-29 12:19:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań z dnia 18.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-29 12:18:46 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bolkowice" z dnia 22.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-29 12:17:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023" Andrzej Stachura 2017-12-27 14:55:03 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIII/2017 Mariusz Gralak 2017-12-20 12:34:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-12-15 12:07:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. - ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD SESJI Mariusz Gralak 2017-12-15 12:07:18 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-12-15 12:03:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. - ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD SESJI Mariusz Gralak 2017-12-15 12:02:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/267/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:02:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/267/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:01:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:01:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:01:34 usunięcie załacznika
Projekt uchwały Nr XXV/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:01:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/265/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:00:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/264/2017 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2018. Mariusz Gralak 2017-12-15 12:00:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2017-12-15 12:00:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 Mariusz Gralak 2017-12-15 11:59:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2017-12-15 11:58:50 dodanie dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2017-12-12 11:36:16 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2017-12-08 00:08:14 edycja dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2017-12-07 13:44:36 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2017-12-06 09:49:35 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Bolkowice" z dnia 04.12.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-05 14:44:37 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Krzywin" z dnia 29.11.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-05 14:43:57 dodanie dokumentu
Informacja o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Cazrnówko" z dnia 29.11.2017 r. Andrzej Stachura 2017-12-05 14:42:57 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018 Andrzej Stachura 2017-12-01 21:12:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 15:00:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 10:20:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 10:19:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-11-30 10:19:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 449/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną w roku 2018". Mariusz Gralak 2017-11-30 10:17:19 dodanie dokumentu