Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe - Hasiuk Jadwiga Mariusz Gralak 2018-10-29 11:00:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Janiak Marcin Maciej Mariusz Gralak 2018-10-29 10:59:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jankowska Małgorzata Mariusz Gralak 2018-10-29 10:51:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kulka Janusz Mariusz Gralak 2018-10-29 10:49:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Łowicki Marcin Mariusz Gralak 2018-10-29 10:48:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Malik Agnieszka Jowita Mariusz Gralak 2018-10-29 10:37:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Merski Zdzisław Mariusz Gralak 2018-10-29 10:36:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Nazar Katarzyna Mariusz Gralak 2018-10-29 10:35:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Pomykała Sebastian Tomasz Mariusz Gralak 2018-10-29 10:32:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Puzik Magdalena Małgorzata Mariusz Gralak 2018-10-29 10:29:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin. Mariusz Gralak 2018-10-26 11:59:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin. Mariusz Gralak 2018-10-26 11:58:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin. Mariusz Gralak 2018-10-26 11:58:19 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-10-26 09:42:57 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-10-26 09:18:26 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-10-26 09:17:44 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-10-26 09:16:23 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-10-25 08:03:01 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-10-25 08:02:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/4 wraz z udziałem 1/8 części w działce 526/7, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa, przeznaczonych do zamiany z osobą fizyczną. Mariusz Gralak 2018-10-23 09:30:52 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:13:30 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:12:29 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:11:37 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:11:03 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:08:25 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:06:47 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:55:09 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:55:02 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:54:58 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:52:45 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:52:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" Trzci nsko -Zdrój. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:30:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" Trzci nsko -Zdrój. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:29:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" Trzci nsko -Zdrój. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:28:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:15:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:55:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:53:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:52:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:50:12 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-10-17 09:44:41 edycja dokumentu