Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 4 października 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-05 15:31:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice Piotr Sobczyński 2018-10-05 14:14:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 09:06:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 09:05:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 09:00:03 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-05 08:59:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-04 14:52:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-04 14:51:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Widuchowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-04 14:48:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-10-04 14:13:31 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-10-04 13:55:40 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-10-03 11:57:46 dodanie dokumentu
załącznik nr 2 Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:51:11 dodanie dokumentu
załacznik nr 1 Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:50:52 edycja dokumentu
załacznik nr 1 Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:50:35 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru w związku z przebudową ulicy Bulwary Rybackie Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:50:12 edycja dokumentu
zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru w związku z przebudową ulicy Bulwary Rybackie Piotr Sobczyński 2018-10-01 14:48:19 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-09-28 15:10:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Widuchowa Mariusz Gralak 2018-09-28 13:10:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:25:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:24:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 3 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:24:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 4 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-09-25 08:23:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 4 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-09-25 08:23:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 6 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:22:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:21:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:21:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:20:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 10 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:20:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:18:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:18:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:17:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-25 08:17:44 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2018-09-24 13:32:38 dodanie dokumentu
Gminna Biblioteka Publiczna Mariusz Gralak 2018-09-24 08:47:52 edycja dokumentu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-09-24 08:43:30 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 września 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-20 12:04:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Mariusz Gralak 2018-09-19 09:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 544/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:05:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:05:24 dodanie dokumentu