Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:25:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-05 10:23:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-05 10:22:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:22:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:20:59 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 19 obr. Polesiny, część działki 204/17 obr. Lubicz, działka nr 114/2 obr. Marwice, część działki nr 714/2 obr. Widuchowa 2, część działki nr 198 obr. Polesiny gm. Widuchowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą Mariusz Gralak 2018-12-04 08:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29.11.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŻURAW Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-03 16:38:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2018-12-03 10:06:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 566/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-03 10:04:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 567/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2018-12-03 10:03:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 566/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowozy uczniów do placówek na terenie Gminy Widuchowa realizowane w oparciu o komunikację regularną od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.". Mariusz Gralak 2018-12-03 10:03:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 565/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-03 10:03:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2018-11-27 15:13:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2018-11-27 14:24:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2018-11-27 14:24:04 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 r. Andrzej Stachura 2018-11-26 15:35:00 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 r. Andrzej Stachura 2018-11-26 15:32:51 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21.11.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŻURAW Szczecin". Mariusz Gralak 2018-11-23 11:11:11 dodanie dokumentu
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Andrzej Stachura 2018-11-22 14:06:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w wodociagu Czarnówko z dnia 19.11.2018 r. Andrzej Stachura 2018-11-22 13:43:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w wodociagu Bolkowice z dnia 19.11.2018 r. Andrzej Stachura 2018-11-22 13:42:21 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2018-11-21 22:16:47 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2018-11-21 22:13:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze partnera przez OSP Krzywin w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 Mariusz Gralak 2018-11-21 19:42:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze partnera przez OSP Krzywin w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 Mariusz Gralak 2018-11-21 19:34:59 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 17:29:59 edycja dokumentu
Rada Gminy Widuchowa - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 17:19:28 edycja dokumentu
Rada Gminy Widuchowa - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:54:51 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:44:26 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:31:50 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:30:58 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:24:40 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:19:59 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:15:46 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:10:57 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:09:35 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:06:26 usunięcie dokument
Rada Gminy Widuchowa - VIII kadencji Mariusz Gralak 2018-11-21 16:05:15 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych od 02 stycznia do 21 czerwca 2019 r. Andrzej Stachura 2018-11-20 15:41:37 dodanie dokumentu