Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:02:50 dodanie dokumentu
Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa Piotr Sobczyński 2019-01-14 16:04:13 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Oświaty, kultury i sportu Mariusz Gralak 2019-01-10 10:55:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09.01.2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2019-01-09 20:45:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09.01.2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2019-01-09 20:44:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09.01.2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2019-01-09 20:43:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2019-01-04 19:05:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:38:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:36:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:36:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:35:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:33:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:33:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:33:05 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2018-12-31 13:49:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:58:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:58:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:57:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:57:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:56:51 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXIX/2018 Mariusz Gralak 2018-12-24 08:36:48 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2018-12-19 23:48:35 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-12-18 14:42:35 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2018-12-18 14:42:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szesnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2018-12-14 11:46:37 dodanie dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-12-14 10:29:12 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-12-14 10:25:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Mariusz Gralak 2018-12-14 08:52:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Mariusz Gralak 2018-12-14 08:50:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". Mariusz Gralak 2018-12-14 08:50:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 226 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-12-11 11:13:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 163/2 obr. Lubicz, udział 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 1/40 obr. Bolkowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-12-11 11:12:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Mariusz Gralak 2018-12-07 18:46:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Mariusz Gralak 2018-12-07 18:46:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/311/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-06 08:23:50 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. Nr CDXXXVIII.773.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa na lata 2019-2030. Mariusz Gralak 2018-12-05 11:33:20 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. Nr CDXXXVIII.772.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Widuchowa na 2019 rok. Mariusz Gralak 2018-12-05 11:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2018 r. Nr CDXXXVIII.771.2018 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Widuchowa na 2019 rok. Mariusz Gralak 2018-12-05 11:32:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-12-05 10:25:37 edycja dokumentu