Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Rynica z dnia 11.12.2017 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 12:11:41 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Żelechowo z dnia 18.12.2017 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 12:11:05 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania ścieków oczyszczonych z dnia 08.10.2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 12:00:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań Ognica z dnia 04.10.2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 11:59:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania ścieków oczyszczonych z dnia 21.09.2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 11:57:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Widuchowa z dnia 06.08.2018 r Andrzej Stachura 2018-10-15 11:56:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 06.08.2018 r Andrzej Stachura 2018-10-15 11:55:55 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Bolkowice z dnia 06.08.2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 11:55:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Czarnówko z dnia 20.07.2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 11:53:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania ścieków oczyszczonych z dnia 15.06.2018 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 11:52:10 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Piotr Sobczyński 2018-10-11 15:35:17 edycja dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Piotr Sobczyński 2018-10-11 15:35:13 usunięcie załacznika
Informacja z otwarcia ofert Piotr Sobczyński 2018-10-11 15:34:46 edycja dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Piotr Sobczyński 2018-10-11 13:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:59:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 548/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:57:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 548/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:56:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:56:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:55:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-10 10:55:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/311/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/310/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/309/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/308/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:42:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/307/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/306/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/304/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:41:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/303/2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/302/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/301/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/300/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/300/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-10-08 12:40:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-08 08:50:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:49:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:47:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-08 08:46:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-08 08:46:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:28:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-08 08:27:49 dodanie dokumentu