Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA Nr V/ 40 /2003 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz ty Mariusz Gralak 2003-05-29 23:30:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/ 39 /2003 w sprawie przeprowadzenia kontroli. Mariusz Gralak 2003-05-29 23:28:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/38/2003 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Samorządu i Oświaty. Mariusz Gralak 2003-05-29 23:27:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/37/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 23:26:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/58/2003 zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:53:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/57/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:52:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/56/2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:52:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/55/2003 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:51:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/54/2003 w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:50:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/36/2003 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów zajętych pod pracownicze ogrody działkowe. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:49:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 35 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:47:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/34 /2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:47:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/33/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:46:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/32/ 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:45:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/31/2003 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:44:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/30/2003 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Widuchowa... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:43:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/29 / 2003 w sprawie powołania Komisji Statutowej . Mariusz Gralak 2003-05-29 22:42:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/28 / 2003 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów i Gospodarki. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:41:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 27 /2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:41:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 26 /2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:40:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 25 /2003 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:39:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/24/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:38:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/23/2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:36:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/22 /2003 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego unduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:33:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/21/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:31:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/ 20 /2002 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:30:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/ 19 /2002 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:29:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/18/2002 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:28:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/ 17 /2002 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki . Mariusz Gralak 2003-05-29 22:27:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/ 16 /2002 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:26:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/ 15 /2002 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:25:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/ 14/2002 w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:25:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/13/2002 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:23:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/12/2002 w sprawie określenia wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:22:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/11/2002 w sprawie podatku od nieruchomości. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:21:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/10 /2002 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia Mariusz Gralak 2003-05-29 22:20:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 9 /2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:19:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 8 /2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:19:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 7 / 2002 w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:18:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 6 / 2002 w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:17:55 dodanie dokumentu