Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-10-26 09:18:26 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-10-26 09:17:44 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2018-10-26 09:16:23 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-10-25 08:03:01 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2018-10-25 08:02:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/4 wraz z udziałem 1/8 części w działce 526/7, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa, przeznaczonych do zamiany z osobą fizyczną. Mariusz Gralak 2018-10-23 09:30:52 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:13:30 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:12:29 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:11:37 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:11:03 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:08:25 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 13:06:47 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:55:09 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:55:02 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:54:58 usunięcie załacznika
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:52:45 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2018-10-22 12:52:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" Trzci nsko -Zdrój. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:30:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" Trzci nsko -Zdrój. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:29:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "CYRANKA" Trzci nsko -Zdrój. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:28:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-10-18 15:15:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:55:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o zebraniu wszystkich dowodów i zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:53:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:52:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne. Mariusz Gralak 2018-10-17 09:50:12 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-10-17 09:44:41 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-10-17 09:44:11 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2018-10-17 09:44:01 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Krzywinie Mariusz Gralak 2018-10-17 09:41:40 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Krzywinie Mariusz Gralak 2018-10-17 09:41:29 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 3 w Żelechowie Mariusz Gralak 2018-10-17 09:39:25 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Żelechowie Mariusz Gralak 2018-10-17 09:39:13 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2018-10-17 09:37:23 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2018-10-17 09:36:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-16 14:34:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16.10.2018 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŻURAW Szczecin". Mariusz Gralak 2018-10-16 14:34:02 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXVIII/2018 Mariusz Gralak 2018-10-15 12:59:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 11.12.2017 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 12:13:27 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Ognica z dnia 11.12.2017 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 12:13:06 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 08.12.2017 r. Andrzej Stachura 2018-10-15 12:12:36 edycja dokumentu