Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe - Pałka Zbigniew - radny Mariusz Gralak 2019-01-24 12:22:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Paradisz Małgorzata Emilia - wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mariusz Gralak 2019-01-24 12:17:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Łęczewska Małgorzata - radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:17:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Mańkowski Łukasz - radny Mariusz Gralak 2019-01-24 12:14:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Grzybowska Kamila - radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:13:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Rębacz Jan - radny Mariusz Gralak 2019-01-24 12:11:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kulka Janusz - wiceprzewodniczący Rady Gminy Mariusz Gralak 2019-01-24 12:10:31 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Hasiuk Jadwiga - radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:09:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Gunia Grzegorz Artur - radny Mariusz Gralak 2019-01-24 12:08:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Filipiak Dariusz Józef - przewodniczący Rady Gminy Mariusz Gralak 2019-01-24 12:08:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Siebert Bogusława -radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:07:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zawadzka Anna Katarzyna - radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:05:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Szefler Agnieszka - radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:04:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Smętek Agnieszka Leokadia - radna Mariusz Gralak 2019-01-24 12:03:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII.74.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-24 10:14:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII.73.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2019 rok. Mariusz Gralak 2019-01-24 10:13:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Markowicz Maria Łucja - radna Mariusz Gralak 2019-01-23 21:50:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2019-01-21 10:06:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-21 10:06:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-21 09:46:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16.01.2019 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez "Nadodrzańskie" Koło Łowieckie w Szczecinie. Mariusz Gralak 2019-01-16 20:35:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16.01.2019 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez "Nadodrzańskie" Koło Łowieckie w Szczecinie. Mariusz Gralak 2019-01-16 20:34:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2019-01-16 14:43:23 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2019-01-16 14:41:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:34:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:30:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:28:34 usunięcie dokument
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:28:27 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:26:55 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:25:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:24:40 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 1005) Mariusz Gralak 2019-01-16 13:26:39 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018 r., poz. 1004) Mariusz Gralak 2019-01-16 13:26:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:25:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:25:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:24:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:24:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych w Referacie Organizacyjnym. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:16:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:04:58 dodanie dokumentu