Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 179/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2020-05-07 11:16:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji. Mariusz Gralak 2020-05-07 11:15:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. Mariusz Gralak 2020-05-07 11:15:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Mariusz Gralak 2020-05-07 11:14:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 67/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 6 lat. Mariusz Gralak 2020-05-07 09:32:38 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-05-06 13:32:50 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Mariusz Gralak 2020-05-06 13:29:01 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-05-06 13:23:28 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Mariusz Gralak 2020-05-06 13:23:12 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul.Robotniczej w Widuchowej oznaczonej jako działka nr 706/10 przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Mariusz Gralak 2020-05-05 09:24:49 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 o powierzchni 0,0045 ha, położonej w obrębie Żelechowo. Mariusz Gralak 2020-05-05 09:24:40 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa: działki nr 526/1 przy ul.Wodnej w Widuchowej, działek nr 526/6, 526/11 przy ul.Żwirowej w Widuchowej, działki nr 643 obręb Widuchowa 2, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 7 w Kłodowie, udziału do 120/1000 części budynku gospodarczego usytuowanego na działce gruntu nr 67/3 obręb Kłodowo. Mariusz Gralak 2020-05-05 09:24:14 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa: działki nr 526/1 przy ul.Wodnej w Widuchowej, działek nr 526/6, 526/11 przy ul.Żwirowej w Widuchowej, działki nr 643 obręb Widuchowa 2, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 7 w Kłodowie, udziału do 120/1000 części budynku gospodarczego usytuowanego na działce gruntu nr 67/3 obręb Kłodowo. Mariusz Gralak 2020-05-05 09:21:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - " Wykonanie analiz ryzyka wskazanych w Ustawie Prawo Wodne dla następujących wody: Bolkowice, Czarnówko, Krzywin, Ognica, Rynica, Widuchowa, Żelechowo" Mariusz Gralak 2020-05-04 15:19:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki: 75/2, 153/1 położone w obrębie Widuchowa 2, działka 67/6 położona w obrębie Kłodowo oraz działka 141/2 położona w obrębie Żarczyn, przeznaczone do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. Mariusz Gralak 2020-05-04 09:43:33 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Mariusz Gralak 2020-04-30 21:47:41 edycja dokumentu
Podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mariusz Gralak 2020-04-29 09:37:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg na zadanie pn. "Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Bolkowice i Kłodowo". Mariusz Gralak 2020-04-28 16:06:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn15/0,4 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupa elektroenergetycznego na terenie działek nr 110/2, 93/3, 93/2, 85/6 i 123/1 obręb Rynica oraz działki nr 143/6 obręb Lisie Pole, gmina Chojna. Mariusz Gralak 2020-04-28 08:58:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn15/0,4 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 5kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz słupa elektroenergetycznego na terenie działki nr 32 obręb Polesiny. Mariusz Gralak 2020-04-28 08:56:09 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego_24.04.2020 Mariusz Gralak 2020-04-24 14:41:26 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego_24.04.2020 Mariusz Gralak 2020-04-24 14:35:35 dodanie dokumentu
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI I ROZWOJU LOKALNEGO_24.04.2020 Mariusz Gralak 2020-04-24 14:33:04 usunięcie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-04-24 14:32:35 edycja dokumentu
Wójt Gminmy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi_17.03.2020 r Mariusz Gralak 2020-04-24 14:32:11 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-04-24 14:30:59 edycja dokumentu
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCA KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI I ROZWOJU LOKALNEGO_24.04.2020 Mariusz Gralak 2020-04-24 14:30:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-04-24 14:26:38 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-04-24 14:25:44 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-04-24 14:25:16 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2020-04-24 14:19:42 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Mariusz Gralak 2020-04-22 11:39:35 edycja dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Mariusz Gralak 2020-04-22 11:38:31 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej Mariusz Gralak 2020-04-22 10:49:03 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej Mariusz Gralak 2020-04-22 10:48:34 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr XC.186.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia. Mariusz Gralak 2020-04-20 13:18:25 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II Nr 46/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji. Mariusz Gralak 2020-04-20 13:09:36 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II Nr 46/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji. Mariusz Gralak 2020-04-20 12:59:13 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Mariusz Gralak 2020-04-20 08:17:43 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i rolnictwa Mariusz Gralak 2020-04-20 08:17:21 edycja dokumentu