Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA Nr I/ 8 /2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:19:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 7 / 2002 w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:18:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 6 / 2002 w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:17:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 5/ 2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:17:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 4/ 2002 w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:16:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 3/ 2002 w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:15:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 2/ 2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mariusz Gralak 2003-05-29 22:14:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 1/2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2003-05-29 22:13:51 dodanie dokumentu
Sesja Rady Powiatu Nr V Mariusz Gralak 2003-05-29 22:10:59 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2003 r. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:07:53 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2002 r. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:07:27 dodanie dokumentu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2003-05-29 22:04:00 dodanie dokumentu
SZKOŁA PODSTAWOWA w Krzywinie Mariusz Gralak 2003-05-29 22:03:14 dodanie dokumentu
Publiczne Gimnazjum w Widuchowej Mariusz Gralak 2003-05-29 22:02:25 dodanie dokumentu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Widuchowej Mariusz Gralak 2003-05-29 22:01:35 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mariusz Gralak 2003-05-29 22:00:41 dodanie dokumentu
Gminne Przedszkole w Widuchowej Mariusz Gralak 2003-05-29 21:59:57 dodanie dokumentu
Gminna Biblioteka Publiczna Mariusz Gralak 2003-05-29 21:59:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/11/2002 w sprawie podatku od nieruchomości Mariusz Gralak 2003-05-29 21:53:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/ 19 /2002 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej Mariusz Gralak 2003-05-29 21:52:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 25 /2003 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne. Mariusz Gralak 2003-05-29 21:51:19 dodanie dokumentu
Rok 2002 Mariusz Gralak 2003-05-29 21:49:45 dodanie dokumentu
w sprawie określenia wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych Mariusz Gralak 2003-05-29 21:48:35 dodanie dokumentu
Rok 2003 Mariusz Gralak 2003-05-29 21:47:46 dodanie dokumentu
Wnioski Mariusz Gralak 2003-05-29 21:37:59 dodanie dokumentu
Statut Gminy Mariusz Gralak 2003-05-29 21:36:33 dodanie dokumentu
Statuty Sołectw Mariusz Gralak 2003-05-29 21:34:50 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy Mariusz Gralak 2003-05-29 21:32:29 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy Mariusz Gralak 2003-05-29 21:31:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2003-05-29 21:31:08 dodanie dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2003-05-29 21:28:35 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny (OR) Mariusz Gralak 2003-05-29 21:22:33 dodanie dokumentu
Referat Finansowy (Fn) Mariusz Gralak 2003-05-29 21:22:15 dodanie dokumentu
Samodzielne Stanowisko do Spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (GNG) Mariusz Gralak 2003-05-29 21:21:57 dodanie dokumentu
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), Samodzielne Stanowisko do Spraw Obywatelskich (SO) Mariusz Gralak 2003-05-29 21:21:40 dodanie dokumentu
Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (OC) Mariusz Gralak 2003-05-29 21:21:22 dodanie dokumentu
Samodzielne Stanowisko do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu (OK) Mariusz Gralak 2003-05-29 21:21:01 dodanie dokumentu
Rada Mariusz Gralak 2003-05-29 21:19:48 dodanie dokumentu
Informacje nieudostepnione Mariusz Gralak 2003-05-18 20:11:26 dodanie dokumentu
Instrukcja obsługi BIP Mariusz Gralak 2003-05-18 20:09:05 dodanie dokumentu