Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 120/2003 Mariusz Gralak 2003-11-21 10:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2003 Mariusz Gralak 2003-11-21 10:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2003 Mariusz Gralak 2003-11-21 10:01:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2003 Mariusz Gralak 2003-11-21 10:01:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/91/2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa miejscowości Żarczyn w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122. Mariusz Gralak 2003-11-07 15:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/90/2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo. Mariusz Gralak 2003-11-07 15:10:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/89/2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanych na czas nie oznaczony stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-11-07 15:10:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/88/2003 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Mariusz Gralak 2003-11-07 15:09:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/87/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie Mariusz Gralak 2003-11-07 15:08:17 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr X Mariusz Gralak 2003-11-07 15:07:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2003 Mariusz Gralak 2003-11-07 15:07:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2003 Mariusz Gralak 2003-11-07 15:06:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2003 Mariusz Gralak 2003-11-07 15:01:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2003 Mariusz Gralak 2003-11-07 15:00:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2003 Mariusz Gralak 2003-11-07 15:00:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2003 Mariusz Gralak 2003-10-22 08:58:09 dodanie dokumentu
przetarg nieograniczony na dokumentację techniczną na kanalizację miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej. Mariusz Gralak 2003-10-21 09:29:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/70/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:46:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/69/2003 w sprawie przeprowadzenia kontroli Mariusz Gralak 2003-10-15 09:44:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/80/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:43:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/79/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/78/2003 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:41:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/77/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:41:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/75/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:40:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/76/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Pacholęta. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:40:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/74/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:39:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/73/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:38:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/72/2003 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata. Mariusz Gralak 2003-10-15 09:37:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/71/2003 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2003-10-15 09:37:02 dodanie dokumentu
Zarządzennie Nr 108/2003 Mariusz Gralak 2003-10-14 11:15:50 dodanie dokumentu
Zarządzennie Nr 107/2003 Mariusz Gralak 2003-10-14 11:15:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2003 Mariusz Gralak 2003-10-14 11:14:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2003 Mariusz Gralak 2003-10-14 11:13:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/86/2003 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-14 09:41:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/85/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. Mariusz Gralak 2003-10-14 09:41:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/84/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2003-10-14 09:40:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/83/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko. Mariusz Gralak 2003-10-14 09:40:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/82/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-10-14 09:39:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/81/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych. Mariusz Gralak 2003-10-14 09:38:47 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr IX Mariusz Gralak 2003-10-14 09:37:18 dodanie dokumentu