Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XIII/110/2004 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2004-02-24 11:52:44 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Widuchowa za 2004 r. Mariusz Gralak 2004-02-24 11:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2004 Mariusz Gralak 2004-02-18 12:00:32 dodanie dokumentu
Krystyna Zybajło - dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-02-11 15:51:28 dodanie dokumentu
Krystyna Narożańska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-02-11 15:50:13 dodanie dokumentu
Andrzej Nerć - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2004-02-11 15:47:56 dodanie dokumentu
Helena Szuszkiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2004-02-11 15:38:34 dodanie dokumentu
Jolanta Żygadło - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Gralak 2004-02-11 15:27:48 dodanie dokumentu
Ewa Smulska - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej Mariusz Gralak 2004-02-11 15:24:37 dodanie dokumentu
Krystyna Białek - podinspektor do spraw wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mariusz Gralak 2004-02-11 15:18:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/109/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok Mariusz Gralak 2004-02-06 10:31:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/108/2003 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego Mariusz Gralak 2004-02-06 10:31:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/107/2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-02-06 10:30:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/106/2003 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-02-06 10:30:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/105/2003 w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok Mariusz Gralak 2004-02-06 10:29:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/104/2003 w sprawie przekazania w nieodpłatne używanie mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Mariusz Gralak 2004-02-06 10:29:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/103/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-02-06 10:28:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/102/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-02-06 10:26:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/101/2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na 2004 rok Mariusz Gralak 2004-02-06 10:25:37 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr XII Mariusz Gralak 2004-02-06 10:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/100/2003 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-02-05 16:09:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/99/2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-02-05 16:09:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/98/2003 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej Mariusz Gralak 2004-02-05 16:08:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/97/2003 w sprawie podatku od posiadania psów Mariusz Gralak 2004-02-05 16:02:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/96/2003 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej Mariusz Gralak 2004-02-05 16:01:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/95/2003 w sprawie ustalenia prowizji dla sołtysów sołectw za inkaso zobowiązań pieniężnych Mariusz Gralak 2004-02-05 16:01:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/94/2003 w sprawie podatku od nieruchomości Mariusz Gralak 2004-02-05 16:00:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/93/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Mariusz Gralak 2004-02-05 16:00:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/92/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok. Mariusz Gralak 2004-02-05 16:00:09 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr XI Mariusz Gralak 2004-02-05 15:59:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 146/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:41:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:41:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:40:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:40:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:39:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:39:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:39:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:38:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2004 Mariusz Gralak 2004-02-05 13:38:31 dodanie dokumentu