Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR VI/56/2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:52:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/55/2003 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:51:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/54/2003 w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:50:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/36/2003 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów zajętych pod pracownicze ogrody działkowe. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:49:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 35 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:47:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/34 /2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:47:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/33/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:46:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/32/ 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:45:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/31/2003 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:44:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/30/2003 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Widuchowa... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:43:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/29 / 2003 w sprawie powołania Komisji Statutowej . Mariusz Gralak 2003-05-29 22:42:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/28 / 2003 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów i Gospodarki. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:41:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 27 /2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:41:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 26 /2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:40:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/ 25 /2003 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych stałych na składowisko gminne. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:39:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/24/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:38:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/23/2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:36:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/22 /2003 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego unduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:33:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/21/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:31:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/ 20 /2002 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:30:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/ 19 /2002 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:29:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/18/2002 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ... Mariusz Gralak 2003-05-29 22:28:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/ 17 /2002 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki . Mariusz Gralak 2003-05-29 22:27:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/ 16 /2002 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:26:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/ 15 /2002 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:25:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/ 14/2002 w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:25:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/13/2002 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:23:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/12/2002 w sprawie określenia wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:22:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/11/2002 w sprawie podatku od nieruchomości. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:21:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/10 /2002 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia Mariusz Gralak 2003-05-29 22:20:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 9 /2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:19:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 8 /2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:19:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 7 / 2002 w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:18:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 6 / 2002 w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:17:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 5/ 2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:17:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 4/ 2002 w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:16:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 3/ 2002 w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2003-05-29 22:15:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 2/ 2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mariusz Gralak 2003-05-29 22:14:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr I/ 1/2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2003-05-29 22:13:51 dodanie dokumentu
Sesja Rady Powiatu Nr V Mariusz Gralak 2003-05-29 22:10:59 dodanie dokumentu