Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Krzysztof Siwek - Radny Mariusz Gralak 2004-07-22 08:27:40 dodanie dokumentu
Monika Smętek - Radna Mariusz Gralak 2004-07-22 08:27:13 dodanie dokumentu
Monika Smętek - Radna Mariusz Gralak 2004-07-22 08:25:18 dodanie dokumentu
Andrzej Stefan Smolak - Radny Mariusz Gralak 2004-07-22 08:24:52 dodanie dokumentu
Andrzej Stefan Smolak - Radny Mariusz Gralak 2004-07-22 08:22:57 dodanie dokumentu
Adam Wilk - Radny Mariusz Gralak 2004-07-22 08:22:29 dodanie dokumentu
Adam Wilk - Radny Mariusz Gralak 2004-07-22 08:20:34 dodanie dokumentu
Danuta Wojsznarowicz - Radna Mariusz Gralak 2004-07-22 08:19:50 dodanie dokumentu
Danuta Wojsznarowicz - Radna Mariusz Gralak 2004-07-22 08:17:55 dodanie dokumentu
Ewa Maria Woźniak - Radna Mariusz Gralak 2004-07-22 08:17:27 dodanie dokumentu
Ewa Maria Woźniak - Radna Mariusz Gralak 2004-07-22 08:14:56 dodanie dokumentu
Rada Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2004-07-22 08:13:49 dodanie dokumentu
Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:11:41 dodanie dokumentu
Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:08:14 dodanie dokumentu
Nina Nowak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:07:18 dodanie dokumentu
Nina Nowak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:05:18 dodanie dokumentu
Krystyna Zybajło - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:04:33 dodanie dokumentu
Krystyna Zybajło - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:02:13 dodanie dokumentu
Krystyna Narożańska - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-07-22 08:01:36 dodanie dokumentu
Krystyna Narożańska - Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej Mariusz Gralak 2004-07-22 07:59:20 dodanie dokumentu
Helena Szuszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2004-07-22 07:58:18 dodanie dokumentu
Helena Szuszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2004-07-22 07:56:08 dodanie dokumentu
Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Gralak 2004-07-22 07:55:23 dodanie dokumentu
Jolanta Żygadło - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Gralak 2004-07-22 07:52:40 dodanie dokumentu
Ewa Smulska - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Mariusz Gralak 2004-07-22 07:51:32 dodanie dokumentu
Ewa Smulska - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Mariusz Gralak 2004-07-22 07:49:30 dodanie dokumentu
Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mariusz Gralak 2004-07-22 07:47:56 dodanie dokumentu
Krystyna Białek - Podinspektor ds. wymiaru podatku w Urzędzie Gminy Mariusz Gralak 2004-07-22 07:43:07 dodanie dokumentu
Pracownicy Mariusz Gralak 2004-07-22 07:41:53 dodanie dokumentu
Marcin Bachta - Skarbnik Gminy Mariusz Gralak 2004-07-22 07:41:12 dodanie dokumentu
Ewa Pawłowska - Sekretarz Gminy Mariusz Gralak 2004-07-22 07:37:34 dodanie dokumentu
Helena Szuszkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie Mariusz Gralak 2004-07-21 15:30:38 dodanie dokumentu
Ewa Smulska - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (korekta) Mariusz Gralak 2004-07-21 15:29:35 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Gralak 2004-07-21 15:23:37 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Gralak 2004-07-21 15:23:13 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Gralak 2004-07-21 15:22:40 dodanie dokumentu
Pracownicy Mariusz Gralak 2004-07-21 15:22:01 dodanie dokumentu
Krystyna Zybajło - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Widuchowej (korekta) Mariusz Gralak 2004-07-21 15:21:30 dodanie dokumentu
Krystyna Narożańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Widuchowej (korekta) Mariusz Gralak 2004-07-21 15:18:41 dodanie dokumentu
Andrzej Nerć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej (korekta) Mariusz Gralak 2004-07-21 15:15:47 dodanie dokumentu