Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LXXVII.164.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-03-22 15:21:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:45:38 edycja dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:39:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:34:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:32:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:32:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:31:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:30:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:29:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2018-03-21 10:28:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:58:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:56:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:56:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:55:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:54:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:52:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:51:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:49:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:47:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:40:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Samorządu i Oświaty Mariusz Gralak 2018-03-21 09:38:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:24:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:23:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:23:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:22:01 dodanie dokumentu
Protokoły Komisji Finansów i Gospodarki rok 2018 Mariusz Gralak 2018-03-20 14:19:28 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:16:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:15:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2018-03-20 14:15:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.03.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. Mariusz Gralak 2018-03-19 14:05:56 dodanie dokumentu
Protokół z Sesji Rady Gminy Widuchowa Nr XXV/2017 Mariusz Gralak 2018-03-14 09:45:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 13:02:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/270/2017 w sprawie upamiętnienia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:58:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/285/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:57:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:56:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:55:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:54:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/280/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:53:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/279/2017 w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-03-13 12:52:14 dodanie dokumentu