Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 14 września 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-20 12:04:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Mariusz Gralak 2018-09-19 09:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 544/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:05:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącego własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:05:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:05:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 541/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:04:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:04:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 539/2018 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:03:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 538/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:03:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:03:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 536/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-09-17 13:02:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 534/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". Mariusz Gralak 2018-09-14 17:56:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 535/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Gralak 2018-09-14 17:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 534/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie". Mariusz Gralak 2018-09-14 17:55:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 533/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-14 17:54:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2018-09-14 17:53:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa drogi w Marwicach". Mariusz Gralak 2018-09-14 17:52:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 531/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2018-09-14 17:51:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 530/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2018-09-14 17:49:03 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-09-14 13:02:16 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-09-14 12:25:25 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-09-14 12:07:24 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-09-14 12:04:17 dodanie dokumentu
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI, ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU Andrzej Stachura 2018-09-14 12:03:03 usunięcie dokument
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO DS. INWESTYCJI, ZARZĄDZANIA DROGAMI I TRANSPORTU W REFERACIE INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU Andrzej Stachura 2018-09-14 12:02:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Andrzej Stachura 2018-09-13 14:30:18 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12.09.2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Andrzej Stachura 2018-09-12 17:48:00 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12.09.2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Andrzej Stachura 2018-09-12 17:44:32 dodanie dokumentu
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej Andrzej Stachura 2018-09-12 17:33:09 edycja dokumentu
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej Andrzej Stachura 2018-09-12 17:32:15 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-12 08:39:11 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-11 10:03:22 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Mariusz Gralak 2018-09-11 10:03:07 dodanie dokumentu
Wykaz części pomieszczeń w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej nr 715/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2018-09-10 09:01:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:41:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/,6 526/10, 526/11, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:36:20 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 44/1 o pow. 0,0446 ha położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCXXIX.576.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Widuchowa za pierwsze półrocze 2018 r. Mariusz Gralak 2018-09-10 08:09:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Mariusz Gralak 2018-08-31 15:35:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Mariusz Gralak 2018-08-30 15:58:04 edycja dokumentu