Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2019-05-22 11:39:33 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2019-05-22 11:39:04 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 2 w Krzywinie Mariusz Gralak 2019-05-22 11:38:24 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2019-05-22 11:37:33 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 3 w Żelechowie Mariusz Gralak 2019-05-22 11:37:02 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 2 w Krzywinie Mariusz Gralak 2019-05-22 11:36:45 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 1 w Widuchowej Mariusz Gralak 2019-05-22 11:36:13 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 2 w Krzywinie Mariusz Gralak 2019-05-22 11:35:55 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2019-05-22 11:35:33 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 3 w Żelechowie Mariusz Gralak 2019-05-22 11:34:54 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 3 w Żelechowie Mariusz Gralak 2019-05-22 11:34:20 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2019-05-22 11:33:53 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2019-05-22 11:33:26 edycja dokumentu
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Nr 4 w Lubiczu Mariusz Gralak 2019-05-22 11:31:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr 18/89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, gmina Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-05-16 13:42:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w wodociągu Żelechowo z dnia 09.05.2019r. Mariusz Gralak 2019-05-13 10:58:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 2 lat. Mariusz Gralak 2019-05-13 09:30:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 148, 137 obr. Widuchowa2, 125 obr.Rynica. Mariusz Gralak 2019-05-13 09:29:58 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2019-05-09 15:43:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Widuchowa przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2019 r. Mariusz Gralak 2019-05-07 14:18:48 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-05-07 12:06:41 dodanie dokumentu
Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju Andrzej Stachura 2019-05-06 19:47:01 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2019-05-06 12:09:47 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Mariusz Gralak 2019-05-06 12:06:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2018 rok Andrzej Stachura 2019-05-06 09:16:31 dodanie dokumentu
próba Andrzej Stachura 2019-05-06 09:10:52 usunięcie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:53:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2009 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:53:28 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2010 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:53:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:52:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:34:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:34:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu Andrzej Stachura 2019-05-06 08:33:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2012 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Andrzej Stachura 2019-05-06 08:32:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:32:10 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244 ), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 14 grudnia 2011 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:31:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:31:15 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Andrzej Stachura 2019-05-06 08:30:45 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244 ), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 15 stycznia 2013 roku. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:30:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Andrzej Stachura 2019-05-06 08:29:55 edycja dokumentu