Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Nr XX/233/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2017-05-26 09:13:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XX/232/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Mariusz Gralak 2017-05-23 14:07:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XX/231/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-05-23 14:07:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XX/230/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Mariusz Gralak 2017-05-23 14:07:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XX/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-05-23 14:06:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XX/228/2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-05-23 14:06:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XX/227/2017 w sprawie Karty Samorządności. Mariusz Gralak 2017-05-23 14:06:19 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 75/2 położonej w obrębie Widuchowa 2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Mariusz Gralak 2017-05-22 10:21:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2017-05-17 09:15:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2017-05-16 10:29:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 375/2017 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Panu Sławomirowi Mazurkowi. Mariusz Gralak 2017-05-16 10:29:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-05-16 10:29:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:24:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:23:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 373/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:20:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:19:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 369/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2017-05-12 15:18:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-05-12 15:02:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-05-12 15:01:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-05-12 15:00:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-05-12 14:58:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-05-12 14:57:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Mariusz Gralak 2017-05-12 14:56:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:35:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:34:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:33:24 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:32:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:31:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:31:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:30:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:30:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:27:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:26:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:25:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:25:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:23:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:23:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Mariusz Gralak 2017-05-09 15:22:03 dodanie dokumentu