Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 279/2020 w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Widuchowa w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Mariusz Gralak 2020-10-28 08:19:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 278/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2020-10-28 08:19:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 277/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2020-10-28 08:19:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 276/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2020-10-28 08:17:46 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2020-10-27 18:06:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica?" Mariusz Gralak 2020-10-27 11:38:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.420.16.2020.EP.22 podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mariusz Gralak 2020-10-27 11:37:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.420.16.2020.EP.22 podające do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mariusz Gralak 2020-10-27 11:36:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica?" Andrzej Stachura 2020-10-26 15:26:07 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Andrzej Stachura 2020-10-23 07:49:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCXXXVI.440.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Widuchowa za pierwsze półrocze 2020 r. Andrzej Stachura 2020-10-22 16:52:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 275/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:58:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 275/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:57:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 270/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:39:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 274/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:38:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 274/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:38:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 273/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:30:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 273/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:29:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 273/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:28:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 272/2020w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Andrzej Stachura 2020-10-22 00:22:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 271/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa funkcjonowania świetlic wiejskich w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:16:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 271/2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa funkcjonowania świetlic wiejskich w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:13:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 270/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2020-10-22 00:09:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 270/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Andrzej Stachura 2020-10-21 23:56:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 269/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2020-10-21 23:39:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 269/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2020-10-21 23:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 268/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2020-10-21 23:36:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 268/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2020-10-21 23:26:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 267/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2020-10-21 22:59:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 267/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2020-10-21 22:55:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 266/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2020-10-21 22:44:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 266/2020 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Andrzej Stachura 2020-10-21 22:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Stachura 2020-10-21 22:28:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Stachura 2020-10-21 22:27:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica" Andrzej Stachura 2020-10-21 16:00:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica" Andrzej Stachura 2020-10-21 15:58:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 262/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. Andrzej Stachura 2020-10-20 21:22:23 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Andrzej Stachura 2020-10-16 15:04:59 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe- "Remont drogi gminnej w miejscowości Żarczyn (działka nr 300 w obrębie ewidencyjnym Żarczyn)" Andrzej Stachura 2020-10-16 14:13:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przedłużenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Ognica". Mariusz Gralak 2020-10-07 10:50:42 edycja dokumentu