Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16.01.2019 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez "Nadodrzańskie" Koło Łowieckie w Szczecinie. Mariusz Gralak 2019-01-16 20:35:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 16.01.2019 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez "Nadodrzańskie" Koło Łowieckie w Szczecinie. Mariusz Gralak 2019-01-16 20:34:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2019-01-16 14:43:23 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Mariusz Gralak 2019-01-16 14:41:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:34:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:30:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:28:34 usunięcie dokument
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:28:27 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:26:55 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:25:47 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Mariusz Gralak 2019-01-16 14:24:40 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 1005) Mariusz Gralak 2019-01-16 13:26:39 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018 r., poz. 1004) Mariusz Gralak 2019-01-16 13:26:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:25:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:25:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:24:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2019 Mariusz Gralak 2019-01-16 13:24:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych w Referacie Organizacyjnym. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:16:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:04:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-15 15:02:50 dodanie dokumentu
Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa Piotr Sobczyński 2019-01-14 16:04:13 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko d/s Oświaty, kultury, sportu i turystyki Mariusz Gralak 2019-01-10 10:55:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09.01.2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2019-01-09 20:45:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09.01.2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2019-01-09 20:44:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09.01.2019 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2019-01-09 20:43:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2019-01-04 19:05:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:38:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:36:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szesnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:36:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:35:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:33:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa zbywanych w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:33:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-01-03 13:33:05 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy - VIII kadencji Andrzej Stachura 2018-12-31 13:49:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:58:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:58:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:57:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planowanego polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie "ŁOŚ-Szczecin". Mariusz Gralak 2018-12-30 18:57:04 edycja dokumentu