Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Mariusz Gralak 2019-03-18 08:59:29 dodanie dokumentu
Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Żarczyn i Widuchowa Piotr Sobczyński 2019-03-13 13:41:52 usunięcie załacznika
Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Żarczyn i Widuchowa Piotr Sobczyński 2019-03-13 13:28:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w wodociągu Widuchowa z dnia 09.03.2019r. Mariusz Gralak 2019-03-13 09:42:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w wodociagu Czarnówko z dnia 09.03.2019 r. Mariusz Gralak 2019-03-13 09:41:42 dodanie dokumentu
zaptanie ofertowe -Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Piotr Sobczyński 2019-03-12 14:46:15 edycja dokumentu
zaptanie ofertowe -Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Piotr Sobczyński 2019-03-12 14:45:19 edycja dokumentu
zaptanie ofertowe -Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Piotr Sobczyński 2019-03-12 14:44:56 edycja dokumentu
zaptanie ofertowe -Wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Piotr Sobczyński 2019-03-12 14:44:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej w ponownych wyborach do Rady Gminy Widuchowa, w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. Mariusz Gralak 2019-03-12 14:29:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej w ponownych wyborach do Rady Gminy Widuchowa, w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. Mariusz Gralak 2019-03-12 14:28:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej w ponownych wyborach do Rady Gminy Widuchowa, w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. Mariusz Gralak 2019-03-12 14:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Gminy Widuchowa w okręgu wyborczym nr 12 Mariusz Gralak 2019-03-11 15:07:57 dodanie dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2019-03-11 09:42:24 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2019-03-11 09:40:36 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2019-03-10 21:36:30 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2019-03-10 21:34:39 edycja dokumentu
Sołectwa Mariusz Gralak 2019-03-07 21:17:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Widuchowa z dnia 20.02.2019 r Mariusz Gralak 2019-03-06 12:17:37 dodanie dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2019-03-05 07:26:36 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:58:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:57:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:56:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:56:37 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:55:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:52:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:51:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych oraz wyposażenia w świetlicy wiejskie w Rynicy stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:49:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Widuchowa w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:48:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:48:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:44:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:44:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych oraz wyposażenia w świetlicy wiejskie w Lubiczu stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:43:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych oraz wyposażenia w świetlicy wiejskie w Lubiczu stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. Mariusz Gralak 2019-03-04 09:41:59 dodanie dokumentu