Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Mariusz Gralak 2018-01-19 09:52:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 09:24:21 usunięcie dokument
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:25:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:24:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:23:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-19 08:23:14 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Żelechowo z dnia 18.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:53:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Rynica z dnia 11.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:53:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Ognica z dnia 11.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:52:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 11.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:52:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w SUW Krzywin z dnia 08.12.2018 r. Mariusz Gralak 2018-01-16 14:50:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:55:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:55:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:55:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Mariusz Gralak 2018-01-12 08:53:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:53:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych po Uchwale Nr XXVIII.330.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16.12.2015 r - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:52:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:52:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - OBOWIĄZUJE W 2018 Mariusz Gralak 2018-01-12 08:52:37 dodanie dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:50:33 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:45:55 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:41:20 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:40:45 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:37:54 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:36:54 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:34:41 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:34:13 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:32:14 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:30:35 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2017 roku Mariusz Gralak 2018-01-12 08:29:43 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-01-11 15:14:15 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2018-01-11 15:02:02 edycja dokumentu
Sprzedaż mienia komunalnego Mariusz Gralak 2018-01-11 10:13:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd Mariusz Gralak 2018-01-11 10:13:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 Mariusz Gralak 2018-01-05 15:52:22 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:51:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr XXV/269/2017 w sprawie wyrażenia przez Gminę Widuchowa sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. Mariusz Gralak 2018-01-05 15:51:40 dodanie dokumentu