Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm.)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010, 2010/2011

Zamawiający:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie,
tel. 091 4167255 w. 28, fax 091 4167255,
e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego:
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój nr 19.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia: w czasie trwania roku szkolnego od połowy miesiąca września (pierwszy dzień dożywiania to poniedziałek po 10 września) do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2009/2010, 2010/2011.

Warunki: w przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.07.2009 r. do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.07.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Renata Kowalska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

                                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                              Społecznej w Widuchowej
                                                                                              Jolanta Żygadło

Widuchowa, dnia 15.07.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc (DOC, 28.KB) 2009-07-16 10:32:40 28.KB 298 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal.__nr_3.doc-_oA_w._o_wprowadz._sys._HACCP.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:29:53 20.KB 32 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 83KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:29:25 83KB 51 razy
3 zal._nr__5.doc-_oA_._dot._ustaleA__z_dyrektorem.doc (DOC, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:30:08 21.KB 34 razy
4 zal.__nr_1.doc-_oA_wiadczenie_o_transporcie.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:29:34 20.KB 36 razy
5 zal.__nr_2.doc_-_oA_wiadczenie_wykonawcy.doc (DOC, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:29:46 22.KB 32 razy
6 zal._nr_4.doc-_o_stosownym_opakowaniu.doc (DOC, 21KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:30:02 21KB 33 razy
7 zal._nr_6_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 53KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 10:30:16 53KB 49 razy
Wynik postępowania
1 odrzucenie_oferty_i_uniewaznienie_postepowania.doc (DOC, 30KB) 2009-07-30 07:59:19 30KB 534 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-07-2009 10:29:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-07-2009 07:59:19