Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa , tel./fax (091) 4167255

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm. )

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 , 2010/2011

Zamawiający : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej ,
ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , woj. zachodniopomorskie,
tel. 091 4167255 w. 28 , fax 091 4167255,
e-mail : gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest :

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej , dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie .

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego : ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej : www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia : w okresach od 14.09.2009 r. do 17.06.2010 r. i od 13.09.2010 r. do 23.06.2011 r.

Warunki : w przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Kryteria oceny ofert : Cena - 100 %

Nie dopuszcza się : składania ofert częściowych i wariantowych .

Oferty należy składać : w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.07.2009 r. do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert : nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 07.07.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Ewa Smulska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej , tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

                                                                                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                         Społecznej w Widuchowej

 

                                                                                          Jolanta Żygadło

Widuchowa , dnia 22.06.2009 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc (DOC, 29KB) 2009-06-24 08:46:07 29KB 288 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_3.doc-_oA_w._o_wprowadz._sys._HACCP.doc (DOC, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:48:22 20.KB 30 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_2.doc_-_oA_wiadczenie_wykonawcy.doc (DOC, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:48:13 22.KB 31 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 81KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:46:07 81KB 34 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_1.doc-_oA_wiadczenie_o_transporcie.doc (DOC, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:48:04 24.KB 30 razy
5 zaA_A_cznik_nr_6_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:50:50 52KB 32 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_4.doc-_o_stosownym_opakowaniu.doc (DOC, 21KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:50:33 21KB 26 razy
7 ZaA_A_cznik_nr__5.doc-_oA_._dot._ustaleA__z_dyrektorem.doc (DOC, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 08:50:41 21.KB 6 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.doc (DOC, 19.KB) 2009-06-25 13:40:09 19.KB 306 razy
Wynik postępowania
1 odrzucenie_oferty_i_uniewaznienie_zamowienia.doc (DOC, 33KB) 2009-07-08 13:51:39 33KB 292 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-06-2009 08:46:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-07-2009 13:51:39