Ochotnicza Straż Pożarna w Ognicy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Ognica,14.08.2007r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W OGNICY
74 -121 Krzywin

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin(okres) realizacji zamówienia: 15.11.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1pkt1-3
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uprawniony do kontaktu z oferentami - Wojciech Krosnowski.
tel. 692 086 647

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%

Termin związania z ofertą: 30 dni

Wadium: zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

Wartość zamówienia: poniżej 60.000 EURO

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
(pok. Nr 22) 74-120 Widuchowa.

Termin składania ofert upływa dnia: 31.08.2007 r. o godz. 8.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08. 2007 r. o godz. 9.00

 

 

Prezes OSP Ognica
Marek Smętek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_na_dostawe_sam_rat-gasniczego.doc (DOC, 25.KB) 2007-08-14 15:47:40 25.KB 301 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_z_zal_na_dostawe_sam_rat-gasniczego.doc (DOC, 137KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-08-14 15:47:40 137KB 88 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania_na_sam_rat-gas.doc (DOC, 24KB) 2007-08-31 15:13:42 24KB 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-08-2007 15:47:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 31-08-2007 15:13:42