Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej ogłasza, że przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do kotłowni szkolnej.


Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej
ul. Barnima III/1
74 - 120 Widuchowa
ogłasza, że przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni szkolnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa:

www.bip.widuchowa.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie oleju opałowego do kotłowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół w Widuchowej.
Ogólna ilość zamawianego oleju w ciągu roku kalendarzowego wynosi około 50 tyś litrów.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2007 - 31.12.2007r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określone w art. 22 ust.1 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie żąda pobrania wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do dnia 15.12.2006r. do godz. 9.00 w budynku Zespołu Szkół ul. Barnima III/1 w Widuchowej pok. 104

Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2006r. o godz.10.00 w budynku Zespołu Szkół ul. Barnima III/1 sala 301

Kryteria oceny - 100% cena

Termin związania z ofertą - 30 dni.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu-olej.doc (DOC, 27KB) 2006-11-27 13:25:51 27KB 301 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zal_do_SIWZ-umowa.doc (DOC, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-27 13:26:13 36.KB 131 razy
2 SIWZ-olej.doc (DOC, 66KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-27 13:25:51 66KB 134 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 24.KB) 2006-12-18 16:02:57 24.KB 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 27-11-2006 13:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 27-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-12-2006 16:02:57