Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń:- pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej,- korytarz przy schodach do sali konferencyjnej, w Urzędzie Gminy Widuchowa.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu pomieszczeń:
- pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej,
- korytarz przy schodach do sali konferencyjnej,

w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wymagany termin realizacji - do 28 grudnia 2006 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 28.11.2006 r. godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, pok. 23
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek - tel. (0-91) 41-67-255 w. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2006 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy

Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8.
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 26.KB) 2006-11-20 15:25:23 26.KB 313 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_graf_do_SIWZ_Remont_korytarzyka.pdf (PDF, 216KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-20 15:25:42 216KB 100 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-20 15:25:23 68.KB 64 razy
3 zal_graf_do_SIWZ_Remont_pomieszczenia_gospod.pdf (PDF, 491KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-20 15:26:04 491KB 108 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania-remont_pomieszczen.doc (DOC, 24KB) 2006-11-29 10:00:36 24KB 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-11-2006 15:25:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-11-2006 10:00:36