Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych oraz wykonanie nawierzchni z frezów bitumicznych w Widuchowej.


 

Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

 

Na podstawie art.40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, Nr 96 poz.959, Nr 116 poz 1207, Nr 145,poz.1537, z 2005r. Nr 273 poz. 2703, Nr 163 poz. 1362, Nr 184 poz. 1539)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na wykonanie remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych oraz wykonanie nawierzchni z frezów bitumicznych w Widuchowej.

 

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok.nr 25 lub ze strony internetowej www. bip.widuchowa.pl

 

Wymagany termin realizacji - do 30 września 2006r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 21.07.2006r. godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek -tel. ( 091) 41-67- 255

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 lipca 2006r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8

 

Kryterium wyboru ofert - cena 100%

 

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc (DOC, 26.KB) 2006-07-13 13:33:18 26.KB 318 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_1307.doc (DOC, 96KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-07-13 13:33:18 96KB 97 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA.doc (DOC, 24KB) 2006-07-25 15:01:15 24KB 308 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-07-2006 13:33:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 25-07-2006 15:01:15