Zarządzenie Nr 548/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa.

ZARZĄDZENIE Nr 548/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 września 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm. z 2018 r. poz.138, 100, 723) i art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, § 20 ust.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2247) zarządza się, co następuje:

§ 1. Celem określenia reguł i zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa, wprowadza się w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia „Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych”.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Widuchowa do przestrzegania postanowień zawartych w „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych”.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych powierza się Inspektorowi Ochrony Danych oraz Administratorowi Systemu Informatycznego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 162/2011 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik zalacznik do z 548-18.pdf 2018-10-10 10:56:28 pobrano 152 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:56:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:57:35