Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

ISR:6722.1.2015

 

Widuchowa, 2015-07-28

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zmianami),

Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr V/44/2015 z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr IV/34/2003 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, w ustaleniach szczegółowych w zakresie kierunku rekultywacji.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie, o którym mowa, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w projektu planu,: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu, na adres:
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,
e-mail: inwestycje@widuchowa.pl,
Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator).

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA

Anna Kusy-Kłos

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 31-07-2015 12:43:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 31-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 31-07-2015 12:44:49