Sprzedaż mienia komunalnego

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprzedaż mienia komunalnego rok 2018 2018-02-06 09:29:11
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. 2017-11-29 11:34:22
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 101,84 m2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 2017-11-29 11:32:34
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. 2017-11-29 11:31:29
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzynasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2017-10-24 09:17:52
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice 2017-10-24 09:16:53
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siedemnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2017-10-24 09:16:08
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwudziesty trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-10-24 09:14:46
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 101,84 m2 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 2017-09-12 10:04:25
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2. 2017-09-12 10:02:35
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. 2017-07-25 10:09:16
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwudziesty drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-07-03 09:51:00
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szesnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2017-07-03 09:49:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. 2017-07-03 09:47:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwunasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2017-07-03 09:46:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. 2017-04-21 12:18:08
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza jedenasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2017-03-09 13:02:15
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. 2017-03-09 13:00:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piętnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2017-03-09 12:58:44
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwudziesty pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2017-03-09 12:57:11
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze piątych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2017-03-09 12:54:43
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do niezabudowanych działek nr 633 i 597 położonych w obrębie Krzywin, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia. 2017-01-30 09:55:38
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu. 2017-01-30 09:51:30
Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 0,4248 ha, położonej w obrębie Żarczyn, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia. 2017-01-30 09:49:23
Wójta Gminy Widuchowa informuje, iż w ogłoszeniach i wyciągach z ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa w drodze rokowań i przetargów, podanych do publicznej wiadomości od dnia 6.12.2016 r. ulega zmianie wyznaczony w ogłoszeniach termin przetargów i rokowań z dnia 19 stycznia 2017 r. na dzień 20 stycznia 2017 r. 2016-12-28 09:32:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/3 o powierzchni 0,0187 ha, położonej w obr. Lubicz. 2016-12-08 08:59:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze czwartych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2016-12-08 08:57:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze czwartych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2016-12-08 08:56:44
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze siódmych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów. 2016-12-08 08:55:43
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziesiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2016-12-08 08:40:32
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwudziesty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2016-12-08 08:39:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. 2016-12-08 08:38:23
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czternasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2016-12-08 08:37:17
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działek nr 31, 38 i 44, położonych w obrębie Lubicz, stanowiących własność Gminy Widuchowa, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia. 2016-09-20 09:49:44
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/3 o powierzchni 0,0187 ha, położonej w obr. Lubicz. 2016-09-20 09:47:06
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. 2016-09-20 09:43:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze szóstych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów. 2016-09-20 09:41:15
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze trzecich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2016-09-20 09:40:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze trzecich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2016-09-20 09:37:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziewiętnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2016-09-20 09:36:02
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzynasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2016-09-20 09:34:31
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziewiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2016-09-20 09:33:17
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 48,86 m2 w budynku nr 7 w Rynicy wraz z udziałem 455/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 68/9 o pow. 0,0985 ha położonej w obrębie Rynica. 2016-08-26 14:19:07
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2016-06-27 08:47:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugich rokowań nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa tj. lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 położonej w obrębie Żarczyn oraz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn. 2016-06-20 09:52:08
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze piątych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów. 2016-06-20 09:50:23
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2016-06-20 09:49:36
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0,2477 ha położonej w obr. Marwice. 2016-06-20 09:40:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi oznaczonymi jako działki nr 197/3, 197/4 i 197/5 położonych w Lubiczu, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2016-06-20 09:39:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza osiemnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2016-06-20 09:33:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwunasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2016-06-20 09:32:26
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza ósmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2016-06-20 09:31:10
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 51,02 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 8,44 m2 wraz z udziałem 931/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica. 2016-03-30 08:36:04
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2016-03-30 08:35:42
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa tj. lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 położonej w obrębie Żarczyn oraz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn. 2016-02-19 15:15:11
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10 2016-02-19 15:13:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza jedenasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2016-02-09 19:39:19
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siódmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. 2016-02-09 19:34:59
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siedemnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2016-02-09 19:32:23
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze czwartych rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2016-02-09 19:28:46
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2016-02-09 19:27:32
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2016-01-12 12:08:13
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 124/3 o powierzchni 0,0532 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2015-12-14 13:09:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10. 2015-12-02 08:56:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn oraz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn. 2015-12-02 08:52:16
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2015-10-08 11:31:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze trzecich rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-09-21 14:56:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2015-09-21 14:54:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szesnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2015-09-21 14:53:11
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziesiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Wodnej. 2015-09-21 14:52:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5, położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-09-21 14:50:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10. 2015-09-01 08:59:41
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn oraz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn. 2015-09-01 08:59:26
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze drugich rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2015-06-30 11:39:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piętnasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2015-06-30 11:37:56
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziewiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Wodnej. 2015-06-30 11:34:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 172/5 o pow. 0,04 ha położonej w obr. Dębogóra. 2015-06-30 11:31:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piaty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5, położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-06-30 11:29:26
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2015-06-30 11:27:15
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn oraz udział 833/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie Żarczyn. 2015-05-21 10:51:06
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Sołectwa Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną 2015-04-17 15:06:13
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o pow. 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym 2015-03-19 10:54:34
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów. 2015-03-19 10:53:44
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czternasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/8, 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2015-03-19 10:50:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 706/5, 706/6 i 706/7 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2015-03-19 10:48:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza ósmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Wodnej. 2015-03-19 10:46:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5, położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2015-03-19 10:45:11
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Sołectwa Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 516 o powierzchni 0,17 ha, położonej w obrębie Żelechowo. 2015-01-20 11:20:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów. 2014-12-08 12:33:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzynasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/8, 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-12-08 12:30:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siódmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Wodnej. 2014-12-08 12:25:53
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o pow. 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym. 2014-11-26 15:05:00
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5, położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2014-11-26 15:03:17
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 706/5, 706/6 i 706/7 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-10-29 15:42:38
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonej jako działka nr 262/26. 2014-10-29 15:40:48
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o pow. 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym 2014-08-18 14:01:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dwunasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/8, 706/10 i 706/12 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-08-18 14:00:35
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów. 2014-08-18 13:58:16
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Wodnej. 2014-08-18 13:57:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 477/5 o pow. 0,1000 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2014-08-18 13:55:10
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2014-08-18 13:52:15
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Kłodowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 25,97 m2 w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 8,25 m2 i udziałem 1493/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 144/6 o pow. 0,1723 ha i działce gruntu nr 144/5 o pow. 0,0123 ha położonych w obrębie Kłodowo 2014-08-06 09:50:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żelechowo. 2014-06-11 15:16:55
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o pow. 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym 2014-05-12 14:51:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej. 2014-05-12 14:50:55
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 479 o pow. 0,1676 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2014-04-23 08:15:48
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza jedenasty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/8, 706/10, 706/12 i 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-04-23 08:14:38
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 715/10 i 715/13 położonych w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2. 2014-04-23 08:12:16
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piaty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/10, 526/11 położonych w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-04-23 08:10:42
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 477/5 oraz działka nr 124/3 położonych w obrębie Widuchowa 2. 2014-04-23 08:07:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonej jako działka 262/19. 2014-02-27 08:42:57
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 o powierzchni 8 m2 położonej w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej z obrębu Widuchowa 2 z przeznaczeniem pod budynkiem gospodarczym, na okres do 6 lat 2014-02-21 12:56:07
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziesiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczona jako działki 706/8, 706/10, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-01-10 10:52:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/9, 526/10 i 526/11 położonych w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2014-01-10 10:50:57
Wójt Gminy Widuchowa sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica 2013-12-18 09:36:23
Wójt Gminy Widuchowa drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 124/3 o powierzchni 0,0532 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2013-12-18 09:35:25
Wójt Gminy Widuchowa pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców miejscowości Widuchowa na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Widuchowej przy ulicy Wopistów oznaczonych nr 715/4, 715/5, 715/6, 715/7, 715/8, 715/9, 715/10, 715/11, 715/12 i 715/13. 2013-12-18 09:33:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/5 i 479 położonych w obr. Widuchowa 2. 2013-12-18 09:28:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, iż w ogłoszeniu o sprzedaży w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43481 ulega zmianie termin rokowań z dnia 18 października 2013 r. na dzień 04 października 2013 r. 2013-09-26 09:08:55
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa oznaczonych jako działki nr 477/5, 479 i 480 położonych w obręb ewidencyjny Widuchowa 2. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289. 2013-09-18 15:07:33
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/9, 526/10 i 526/11 położonych w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2013-09-18 15:01:26
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 124/3 o powierzchni 0,0532 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2013-09-18 14:58:29
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica 2013-08-28 11:42:26
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica 2013-08-28 11:41:10
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonej jako działka 2/12 o pow. 0,0073 ha. 2013-08-23 11:19:48
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza dziewiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczona jako działki 706/8, 706/10, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2013-08-01 14:44:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/6, 526/9, 526/10, 526/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2. 2013-06-21 09:24:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica. 2013-05-16 08:58:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza ósmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczona jako działki 706/8, 706/10, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2013-05-16 08:57:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/3, 526/4, 526/5, 526/6, 526/9, 526/10, 526/11, położonych w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, obręb ewidencyjny Widuchowa 2. 2013-03-18 09:44:36
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 166 o pow. 1,29 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice. 2013-03-06 08:38:02
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2, oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 położonej w obrębie Ognica. 2013-02-21 12:50:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza siódmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczona jako działki 706/8, 706/10, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2013-02-19 10:59:41
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ,oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica. 2013-01-23 07:40:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica. 2012-09-26 08:31:52
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/8, 706/10, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2012-08-13 08:23:07
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 i udziałem w 563 /10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 położonej w obrębie Ognica 2012-08-13 08:09:58
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice. 2012-08-13 07:57:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 29/3 o pow. 0,2122 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Polesiny gm. Widuchowa. 2012-07-16 10:26:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice. 2012-06-12 12:33:15
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanymi na działce gruntu nr 705/10. 2012-06-06 13:03:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2012-06-06 08:05:31
Wójt Gminy Widuchowa zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży autobusu Jelcz L090N 2012-05-14 10:52:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 o pow. 15 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2 2012-04-12 15:12:57
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2012-02-17 08:34:53
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10. 2012-02-06 08:13:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/3 o pow. 0,1028 ha oraz lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem w 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha 2012-02-02 07:29:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/3 o pow. 0,1028 ha oraz lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonych w obrębie Żarczyn. 2011-11-18 13:40:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonej jako działki 477/4 o pow. 0,1247 ha i działki 477/5 o pow. 0,1000 ha położonych w obr. Widuchowa 2. 2011-11-18 13:40:32
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 o pow. 15 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2 2011-11-08 07:29:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanym na działce nr 705/10. 2011-10-27 11:06:07
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2011-08-31 10:05:41
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 o pow. 0,1247 ha i nr 477/5 o pow. 0,1000 ha położonych w obr. Widuchowa 2. 2011-08-31 09:58:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn. 2011-08-31 09:54:23
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem w 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn. 2011-08-31 09:51:48
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 5, 6, 7 i 8 w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanym na działce nr 705/10. 2011-08-09 08:50:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych nr 134/1, 135, 136 obręb Widuchowa 2 2011-06-02 15:00:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14, 706/15, 706/16 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2011-06-02 14:57:44
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14, 706/15, 706/16 położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 2011-03-18 09:14:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 29/3 o pow. 0,2122 ha położonej w obrębie Polesiny. 2011-02-01 07:55:35
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 o pow. 1327 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-12-16 10:53:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-11-17 13:00:53
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 29/3 o pow. 0,2122 ha położonej w obrębie Polesiny. 2010-10-20 09:57:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 516/2 o pow. 0,1405 ha położonej w Widuchowej przy ulicy Krasickiego z widokiem na rzekę Odrę, z obrębu Widuchowa 2. 2010-09-21 10:34:43
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach nr 21/2, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19, 21/20, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 1277 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/5/95: 2010-09-21 10:33:37
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 o pow. 1327 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-09-21 10:33:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 o pow. 1327 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-09-21 10:28:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 29/3 o pow. 0,2122 ha położonej w obrębie Polesiny 2010-08-09 13:18:41
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 49 o pow. 0,08 ha położonej w obrębie Kłodowo 2010-08-09 13:16:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 o pow. 1327 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-07-07 07:53:38
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2010-06-25 07:53:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 516/2 o pow. 0,1405 ha położonej w Widuchowej przy ulicy Krasickiego z widokiem na rzekę Odrę, z obrębu Widuchowa 2. 2010-06-07 08:03:49
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 496 o pow. 494 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-05-20 14:19:29
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-04-30 09:36:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 516/2 o pow. 0,1405 ha położonej w Widuchowej przy ulicy Krasickiego z widokiem na rzekę Odrę, z obrębu Widuchowa 2. 2010-03-16 14:12:52
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 496 o pow. 494 m2 położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-03-01 13:13:31
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na niżej wymienionych nieruchomościach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 1277 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/5/95: 2010-03-01 13:13:21
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2010-02-11 08:41:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2009-11-18 12:28:10
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 477/4 o pow. 0,1247 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2009-10-12 13:27:27
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 477/5 o pow. 0,10 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2009-10-12 13:26:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/4 o pow. 0,0155 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2009-10-12 13:26:05
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 478 o pow. 0,1327 ha położonej w obr. Widuchowa 2 2009-08-03 14:23:14
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, 2009-08-03 14:15:59
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obr. Żelechowo 2009-08-03 13:57:06
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 233/2 o pow. 0,1944 ha położonej w obr. Dębogóra, 2009-07-08 08:26:55
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych nr 477/4, 477/5 i 447/4 obr. Widuchowa 2 oraz nieruchomości zabudowanej nr 183/1 obr. Lubicz . 2009-06-22 13:18:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 204/13 o pow. 0,1035 ha położonej w obr. Lubicz. 2009-05-15 14:52:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żelechowo, 2009-04-27 11:36:46
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 447/4 o pow. 155 m2 położonej w obr. Widuchowa 2. 2009-03-24 14:12:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz. 2009-03-05 12:30:57
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 173/4 o pow. 0,1813 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz. 2009-03-05 12:30:05
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/4 o pow. 0,1247 ha i 477/5 o pow. 0,1000 ha położonych w obr. Widuchowa 2. 2009-03-05 12:29:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 478 o pow. 0,1327 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2009-01-08 14:27:55
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczona jako działka 2/12 o pow. 0,0073 ha. 2009-01-08 14:26:46
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żelechowo na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żelechowo. 2009-01-07 14:14:50
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 447/4 o pow. 155 m2 położonej w obr. Widuchowa 2. 2008-12-16 09:33:02
Wójt Gminy Widuchowa pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz. 2008-12-04 10:19:37
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 173/4 o pow. 0,1813 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz. 2008-12-04 10:19:02
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 477/4 o pow. 0,1247 ha położona w obr. Widuchowa 2, działka nr 477/5 o pow. 0,1000 ha położona w obr. Widuchowa 2, działka nr 173/5 o pow. 0,1732 ha położona w obr. Lubicz. 2008-11-13 09:13:36
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonych jako działki nr 2/7 o pow. 0,0052 ha, nr 262/14 o pow. 0,0044 ha i nr 262/26 o pow. 0,0059 ha. 2008-10-17 11:00:50
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 478 o pow. 0,1327 ha położonej w obr. Widuchowa 2. 2008-10-17 09:47:04
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn. 2008-09-26 12:38:30
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczona jako działka 2/12 o pow. 0,0073 ha. 2008-09-26 12:37:53
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 68/8 obręb Rynica o pow. 0,1095 ha. 2008-08-06 14:56:44
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubicz na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Lubicz oznaczonych jako działki nr 2/7, 2/10, 262/14 i 262/26. 2008-07-28 10:29:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Marwice na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 80,47 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 99,70 m2 w budynku nr 14 w Marwicach wraz z udziałem 391/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 205/3 o pow. 0,31 ha położonej w obrębie Marwice. 2008-07-28 10:28:53
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 o pow. 1327 m2 położonej w obr. Widuchowa 2. 2008-06-09 10:39:29
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Marwice na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 45,14 m2 w budynku nr 42 w Marwicach wraz z udziałem w 468/1000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 112/1 o pow. 928 m2 położonej w obrębie Marwice. 2008-06-09 10:37:42
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 68/7 o pow. 0,1004 ha i 68/8 o pow. 0,1095 ha położonych w obrębie geodezyjnym Rynica. 2008-05-15 11:27:03
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Widuchowa na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 o łącznej powierzchni 0,9027 ha. 2008-04-03 12:15:16
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Widuchowa na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 148 o łącznej powierzchni 0,1440 ha. 2008-04-03 12:15:02
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 202/3 o pow. 854 m2 położonej w obr. Marwice. 2008-04-03 12:14:42
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Marwice na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły oznaczonej jako działka nr 112/2 o pow.0,2550 ha położonej w obr. Marwice. 2008-03-26 11:37:26
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 478 o pow. 1327 m2 położonej w obr. Widuchowa 2. 2008-03-17 16:02:20
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Czarnówko na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 48,10 m2 w budynku nr 6 w Czarnówku wraz z udziałem w 3936/10000 w działce gruntu nr 4/14 o pow. 331 m2 położonej w obrębie Czarnówko. 2008-03-10 13:48:07
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Żarczyn na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 180/2 o pow. 2500 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn. 2008-02-22 09:28:34
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Żarczyn na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 180/4 o pow.3534 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn. 2008-02-22 09:27:58
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Widuchowa na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 481 o pow. 14 m2 położonej w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej z obrębu Widuchowa 2. 2008-02-22 09:27:38
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Pacholęta na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 192/7o pow. 3588 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pacholęta 2008-02-22 09:27:10
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Marwice na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 76 o pow. 1700 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Marwice pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Marwice na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 76 o pow. 1700 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Marwice 2008-02-22 09:26:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Marwice na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 45,14 m2 w budynku nr 42 w Marwicach wraz z udziałem w 468/1000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 112/1 o pow. 928 m2 położonej w obrębie Marwice. 2008-02-13 10:47:06
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Marwice na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły oznaczonej jako działka nr 112/2 o pow.0,2550 ha położonej w obr. Marwice. 2007-12-11 14:16:36
Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w podanym do publicznej wiadomości w dniach od 09.11.2007 r. do 11.12.2007 r. ogłoszeniu o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej nr 447/6 o położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-12-07 11:58:07
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Widuchowa na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 649/1 o pow. 98m2 położonej w Widuchowej przy ul. Tatrzańskiej z obrębu Widuchowa 2 , na okres do 6 2007-11-16 09:02:30
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miejscowości Widuchowa na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 649/1 o pow. 101 m2 położonej w Widuchowej przy ul. Tatrzańskiej z obrębu Widuchowa 2, na okres do 6 lat. 2007-11-16 08:59:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne położone w obr. Ognica nr 705/1 o pow. 0,1857 ha; 705/2 o pow. 0,1403 ha; 705/3 o pow. 0,1345 ha; 705/4 o pow. 0,1116 ha; 705/8 o pow. 0,1168 ha; 32 o pow. 0,15 ha. 2007-11-09 11:04:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w drodze rokowań obejmującej działkę ewidencyjną nr 477/6 o pow. 0,0450 ha położoną w obr. Widuchowa 2. 2007-11-09 09:06:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 477/1 o pow. 0,0785 ha i 477/2 o pow. 0,0823 położonych w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2. 2007-10-11 12:16:37
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 202/3 o pow. 854 m2 położonej w obr. Marwice. 2007-10-11 12:15:29
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 124/2 o pow. 1674 m² położonej w obr. Widuchowa 2. 2007-10-01 11:03:52
Wójt Gminy Widuchowa Odwołuje ogłoszone na dzień 25 września 2007 r. rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ognica 2007-09-24 17:37:08
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki nr 447/6 i 447/7 położonych w obr. Widuchowa 2. 2007-08-20 11:30:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 75/1 obr. Marwice. 2007-08-20 10:42:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne nr 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/8 i 32 położone w obr. Ognica. 2007-08-16 12:50:29
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/1 o pow. 0,0785 ha, 477/2 o pow. 0,0823 ha i 477/3 o pow. 0,0841 ha położonych w obr. Widuchowa 2. 2007-08-03 11:10:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/7 o pow. 0,0451 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-05-15 15:45:25
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/6 o pow. 0,0450 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-05-15 15:44:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Lubicz, a oznaczonych jako działki nr 196 o pow. 0,02 ha i nr 198/3 o pow. 0,1002 ha. 2007-04-06 13:18:01
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie Rynica, a oznaczonych jako działki nr nr 111/2 o pow. 0,1008 ha, nr 111/ 3 o pow. 0,0997 ha. 2007-04-06 13:17:36
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ognica przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych jako działki nr 705/1 o pow. 0,1857 ha, nr 705/2 o pow. 0,1403 ha, nr 705/3 o pow. 0,1345 ha, nr 705/4 o pow. 0,1116 ha, nr 705/8 o pow. 0,1168 ha, nr 32 o pow. 0,15 ha. 2007-04-06 13:17:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/7 o pow. 0,0451 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-02-08 16:32:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/6 o pow. 0,0450 ha położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-02-08 16:32:33
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie OGNICA przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych jako działki nr 705/1 o pow.0,1857 ha; nr 705/2 o pow. 0,1403 ha; nr 705/3 o pow. 0,1345 ha; nr 705/4 o pow. 0,1116 ha; nr 705/7 o pow. 0,1255 ha; nr 705/8 o pow. 0,1168 ha; nr 32 o pow. 0,15 ha. 2006-12-20 15:49:12
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: - nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 111/2 o pow. 0,1008 ha położona w obr. RYNICA, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 45407.Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2006-12-20 15:48:45
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 25,97 m2 w budynku nr 19 w Kłodowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej 15,30 m2 oraz i udziału w 1800/10000 części w częściach wspólnych budynków i w działkach gruntu nr 144/5, 144/6 o łącznej powierzchni 0,1846 ha. 2006-12-20 15:48:24