Informacje nieudostepnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń ,
udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych , oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w urzędzie Gminy Widuchowa.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy Widuchowa. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy Widuchowa, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-05-2003 20:11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-05-2003 20:11:26