Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

 

ZARZĄDZENIE Nr 120/2019
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 listopada 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i uchwały nr XXXIII/345/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1.1.Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Widuchowa.
2.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie projektu ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Termin przeprowadzenia konsultacji:
1) rozpoczęcie konsultacji z dniem: 13 listopada 2019 r.
2) zakończenia konsultacji z dniem: 21 listopada 2019 r.

§3.1.Konsultacje ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” będą miały formę:

a) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego termin będzie podany na co najmniej 7 dni przed do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa.
b) wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na określonym do tego formularzu (załącznik 1).

2.Informacja o konsultacjach zostanie umieszczona na stronie internetowej w dziale Aktualności i Współpraca z organizacjami / dokumenty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi/Dokumenty/Ogłoszenia NGO. Ponadto ogłoszenie o konsultacjach, jak i o spotkaniu zostaną umieszczone na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

3. Celem konsultacji będzie stworzenie możliwości wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych.

§ 4.1.Z przebiegu spotkania z organizacjami pozarządowymi zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o terminie, przedmiocie oraz wynikach konsultacji. Załącznikiem do protokołu będzie lista obecności uczestników spotkania.
2.Z przebiegu konsultacji w formie pisemnej zostanie sporządzone sprawozdanie.
3.Protokół ze spotkania oraz sprawozdanie podsumowujące formę pisemną konsultacji zostaną przekazane do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Widuchowa.
4.Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa oraz na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.
5.Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jak również ich brak, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki do z120-19.pdf (PDF, 16KB) 2019-11-13 21:07:41 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-11-2019 21:07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-11-2019 21:59:20