Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.


ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz.1432, poz. 2500), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. z 2018 r. poz.650, poz. 723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 37) § 16 ust. 1 załącznika do Uchwały nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki ogłoszonego naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Formularz zgłoszenia kandydata (załącznik nr 2).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z40-19.doc (DOC, 48KB) 2019-03-04 09:52:38 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-03-2019 09:52:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-03-2019 09:52:38