Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2019
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 15 ust. 2 „h” i „j” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. z 2018 r. poz.650, poz.723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 3) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r.

§ 2. Treść ogłoszenia o wynikach konkursu zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z38-19.doc (DOC, 30KB) 2019-03-04 09:51:47 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-03-2019 09:51:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-03-2019 09:58:40