Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku". 2019-08-13 09:36:01
Zarządzenie nr 89/2019 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2019-08-08 15:18:05
Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej środków trwałych oraz wyposażenia w świetlicy wiejskie w Pacholętach stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2019-08-08 15:17:50
Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-08-08 15:17:33
Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-08-08 15:17:15
Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-07-26 13:06:39
Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-07-26 13:02:36
Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2019-07-26 13:02:19
Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-07-26 13:02:06
Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej. 2019-07-26 13:01:51
Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-26 13:01:38
Zarządzenie nr 79/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:39:44
Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 2019-07-01 12:39:31
Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 2019-07-01 12:39:09
Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa. 2019-07-01 12:38:51
Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-01 12:38:32
Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2019-07-01 12:38:14
Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:36:31
Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 2019-07-01 12:34:52
Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2019-07-01 12:34:34
Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:34:18
Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-01 12:27:22
Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:27:04
Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:26:39
Zarządzenie nr 66/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Widuchowa 2019-07-01 12:26:21
Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-01 12:25:56
Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:25:35
Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-01 12:24:03
Zarządzenie nr 62/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:23:36
Zarządzenie nr 61/2019 zmieniające zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż , oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zatwierdzania regulaminów przeprowadzania przetargów, rokowań oraz dzierżaw nieruchomości. 2019-07-01 12:23:23
Zarządzenie nr 60/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2019-07-01 12:23:10
Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2019-07-01 12:17:35
Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:17:15
Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-01 12:16:15
Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:15:16
Zarządzenie nr 55/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru, w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". 2019-07-01 12:07:43
Zarządzenie nr 54/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:07:08
Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-07-01 12:06:45
Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, gmina Widuchowa, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:05:56
Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bolkowice, gmina Widuchowa, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2019-07-01 12:05:42
Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2019-04-01 10:18:52
Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gmina Widuchowa. 2019-04-01 10:18:35
Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dla zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru", w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". 2019-04-01 10:18:12
Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-04-01 10:17:53
Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2019-04-01 10:17:38
Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-04-01 10:17:20
Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-04-01 10:17:02
Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-03-20 09:55:03
Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2019-03-20 09:53:21
Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-03-20 09:53:10
Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-03-04 09:52:38
Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-03-04 09:52:12
Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-03-04 09:51:47
Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych oraz wyposażenia w świetlicy wiejskie w Rynicy stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2019-03-04 09:50:57
Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-03-04 09:49:28
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Widuchowa w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2019-03-04 09:48:57
Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-03-04 09:48:35
Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2019-03-04 09:48:13
Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-03-04 09:46:36
Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2019-03-04 09:44:26
Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2019-03-04 09:44:00
Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2019-03-04 09:43:32
Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych oraz wyposażenia w świetlicy wiejskie w Lubiczu stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2019-03-04 09:42:33
Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-03-04 09:41:59
Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". 2019-02-13 14:34:28
Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-02-13 14:34:04
Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 2019-02-13 14:33:41
Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2019/2020. 2019-02-13 14:33:15
Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Widuchowa tj. Ochotniczej Straży Pożarnej Widuchowa, Ochotniczej Straży Pożarnej Krzywin i Ochotniczej Straży Pożarnej Ognica w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-02-13 14:32:49
Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2019. 2019-02-13 14:32:17
Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. 2019-02-13 14:31:52
Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2019-02-13 14:31:24
Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2019-02-13 14:30:59
Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 2019-02-13 14:30:30
Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2019-02-13 14:29:57
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2019-01-15 15:08:24
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2019-01-15 15:04:58