Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1.W Zarządzeniu Nr 8/2018 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) ustala się treść projektów uchwał od Nr 8 do Nr 15 jak w załącznikach od Nr 4 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia
2. Projekty uchwał przekłada się Radzie Gminy Widuchowa.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z11-18.pdf (PDF, 7.MB) 2019-01-03 13:38:00 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2019 13:38:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2019 13:38:00