Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.


ZARZĄDZENIE Nr 10/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 07 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z 2018 r. poz. 1394) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r, poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 10 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 07 grudnia 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszającym dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz zmniejszającym dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
Wójt rozwiązuję rezerwę ogólną:
- na zakupy materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych - 1.500 zł.
- na wydatki związane z utrzymaniem oraz organizacją imprez w ramach świetlic wiejskich - 1620 zł
Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych Kłodowo, Czarnówko i Rynica.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z10-18.pdf (PDF, 17KB) 2019-01-03 13:36:24 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2019 13:36:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2019 13:36:24