Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 19 obr. Polesiny, część działki 204/17 obr. Lubicz, działka nr 114/2 obr. Marwice, część działki nr 714/2 obr. Widuchowa 2, część działki nr 198 obr. Polesiny gm. Widuchowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą


GNG. 6845.97.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ

Części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 19 obr. Polesiny, część działki 204/17 obr. Lubicz, działka nr 114/2 obr. Marwice, część działki nr 714/2 obr. Widuchowa 2, część działki nr 198 obr. Polesiny gm. Widuchowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00043480/7

Część działki nr 204/17o pow. 42 m2 obr. Lubicz

Nieruchomość zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg wypisu z rejestru ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona symbolem użytku - B, N

0,85 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT za grunt pod garaż 0,49 zł za 1m2 miesięcznie + 23% VAT za grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie pod garaż o konstrukcji blaszanej oraz pomieszczenie gospodarcze- szopka

Nie dotyczy

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

SZ1Y/00045235/9

Działka nr 114/2 o pow. 186 m2 Obręb Marwice

Nieruchomość zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku - B-RIVa,

53,94 zł rocznie za grunt

25,90zł + 23% VAT za budynki gospodarcze

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Cel rolny oraz budynki gospodarcze

Nie dotyczy

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

SZ1Y/00026363/6

Część działki nr 19 o pow. 300 m2 obręb Polesiny

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg wypisu z rejestru ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona symbolem użytku -Bz

0,16 zł zam1 m2 rocznie + 23% podatku VAT

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Dzierżawa gruntów pozostałych

Nie dotyczy

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

SZ1Y/00066333/9

Część działki nr 714/2 o pow. 182 m2 Obr. Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem -B-RV

58,75 zł rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele rolne

Nie dotyczy

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

SZ1Y/00027319/0

działka nr 198 o pow. 2951 m2 obr. Polesiny

Nieruchomość niezabudowana (basen przeciw pożarowy)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku - N

Nie podlega

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Basen przeciw pożarowy z wykorzystaniem na hodowlę ryb

Nie dotyczy

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 4.12.2018 do 25.12.2018

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-12-2018 08:58:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-12-2018 08:58:29