Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 67/6 położonej w obrębie Kłodowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.


GNG.6845.92.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

WYKAZ

części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 67/6 położonej w obrębie Kłodowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji opłat

Wykorzystanie nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00035502/9

Część działki nr 67/6 o pow. 150 m2

Obr. Kłodowo

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem - Bp

0,29 zł za 1 m2 rocznie

W czterech ratach do dnia 15.03,15.05, 15.09,15.11 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Na cele rolne

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 20.11.2018 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 20.11.2018 r. do 11.12.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-11-2018 08:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-11-2018 08:16:39