Zarządzenie Nr 560/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.


ZARZĄDZENIE Nr 560/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z 2018 r. poz. 1394) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r. poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 560/2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 410/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (rez. celowa bp. poz. 25);
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (rez. celowa bp. poz. 25);
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

Wójt rozwiązuję rezerwę ogólną:
- na wydatki związane z organizacja imprezy muzycznej EYE - 770 zł;
- na pokrycie kosztów prowizji bankowych - 50 zł;
- na wydatki związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich zwierząt - 3.000 zł.

Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych.

Załączniki do pobrania

1 załaczniki do z560-18.doc (DOC, 22KB) 2018-11-13 12:08:17 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-11-2018 12:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-11-2018 12:08:17