Zarządzenie Nr 558/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 558/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000poz. 1349, poz. 1432) art. 37 ust.1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50,poz. 650, poz. 1000, poz. 1089,poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716) Wójt Gminy Widuchowa zarządza co następuje :

§ 1. Wyznacza się na dzień 18 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
1) działka nr 706/10 o pow. 0,0727 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00044448/8;
2) działka nr 706/12 o pow. 0,0740 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00044450/5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-11-2018 12:06:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-11-2018 12:06:56