Zarządzenie Nr 556/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu.

ZARZĄDZENIE Nr 556/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 października 2018 r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art.39 ust. 2, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 766/17 o powierzchni 0,0045 ha położonej w obrębie Żelechowo, stanowiącej własność Gminy Widuchowa - cena wywoławcza 3 500 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset).

§ 2. Wyznacza się na dzień 18 grudnia 2018 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowido spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-11-2018 12:06:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-11-2018 12:13:28