Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 23/10 położonej w obrębie Dębogóra gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.


GNG. 6845.59.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

WYKAZ

Części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 23/10 położonej w obrębie Dębogóra gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00051432/5

Część działki nr 23/10 o pow. 16 m2 obr. Dębogóra

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg wypisu z rejestru ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona symbolem użytku - dr

0,86 zł
za 1 m2 miesięcznie
+ 23% VAT

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie pod garaż o konstrukcji blaszanej

Nie dotyczy

Wnioski należy składać w terminie 21 dni licząc od dnia 06.11.2018

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 06.11.2018 do 27.11.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-11-2018 22:17:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-11-2018 22:17:33