Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/4 wraz z udziałem 1/8 części w działce 526/7, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa, przeznaczonych do zamiany z osobą fizyczną.


GNG.6822.3.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

WYKAZ

Nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/4 wraz z udziałem 1/8 części w działce 526/7, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa, przeznaczonych do zamiany z osobą fizyczną.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości, przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania

Cena netto w zł/ wartość

Uwagi

SZ1Y/00064383/0

SZ1Y/00064386/1

dz. nr 526/4 wraz z udziałem 1/8 części w działce 526/7 obręb Widuchowa 2

0,1095 ha

0,0695 ha

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 526/4) i drogę wewnętrzną (udział w dz.526/7), przeznaczone do zamiany na działkę nr 554, stanowiącą własność osoby fizycznej, przewidzianej pod publiczną drogę gminną- ulica klasy lokalnej oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

50 800 zł
3 200 zł
Wartości zostaną zwiększone o podatek VAT w wysokości 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 23.10.2018 r. do 13.11.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-10-2018 09:30:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-10-2018 09:30:52