Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 547/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 września 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z 2018 r. poz 1394) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r, poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej dokonując przeniesień wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w ten sposób, że
1) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, (plan finansowy Urzędu Gminy Widuchowa) o kwotę - 50.961 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania Gminy z zakresu oświaty i wychowania przypadające do realizacji dla:
a) Szkoły Podstawowej w Krzywinie o kwotę - 255.000 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4010, o kwotę - 213.300 zł
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4110, o kwotę - 36.474 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4120, o kwotę - 5.226 zł.
b) Gminnego Przedszkola w Widuchowej o kwotę - 16.420 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80104, § 4010, o kwotę - 9.420 zł
- w dziale 801 rozdział 80104, § 4210, o kwotę - 7.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 547/2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. O których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej;
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 323/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 332/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
Wójt rozwiązuję rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie:
- 255.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wydatków na wypłaty wynagrodzeń w związku z podwyżkami płac w oświacie, zwiększoną liczbą urlopów dla poratowania zdrowia, zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego dla dzieci, utrzymaniem i utworzeniem oddziałów 7 i 8 klasy w Szkole Podstawowej w Krzywinie;
- 16.420 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz na pokrycie kosztów zakupu pomieszczenia magazynowo-narzędziowego do przechowywania sprzętu sportowego;
Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki do z547-18.doc (DOC, 20KB) 2018-10-10 10:56:02 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:56:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:59:12