Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.


ZARZĄDZENIE Nr 546/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1.Postanawia nie wykonywać prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 1, gmina Widuchowa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 260/7 o pow. 0,1466 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1Y/00011086/2 oraz udział 1/7 części w działce gruntu nr 260/5 o pow. 0,1891ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1Y/00067166/4 w odniesieniu do których została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 11 września 2018 r. pod numerem Repertorium A4673/2018 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Agnieszkę Paleczną- Turek, mieszczącej się w Gryfinie przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw gospodarki nieruchomościami i geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:55:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:55:41