Sesja Rady VII kadencji Nr XXIX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/311/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:42:42
Uchwała Nr XXIX/310/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:42:31
Uchwała Nr XXIX/309/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. 2018-10-08 12:42:20
Uchwała Nr XXIX/308/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:42:05
Uchwała Nr XXIX/307/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:41:50
Uchwała Nr XXIX/306/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:41:37
Uchwała Nr XXIX/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:41:24
Uchwała Nr XXIX/304/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-08 12:41:14
Uchwała Nr XXIX/303/2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka "A". 2018-10-08 12:40:56
Uchwała Nr XXIX/302/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2018-10-08 12:40:43
Uchwała Nr XXIX/301/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-10-08 12:40:28
Uchwała Nr XXIX/300/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2018-10-08 12:40:10