Zarządzenie Nr 543/2018 w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 543/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 05 września 2018 r.

w sprawie przekazania w użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000,poz. 1089, poz. 1496) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Oddaje w użyczenie na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia „Nadodrzańskie Klimaty” pomieszczenia o pow. 50,40 m2 w budynku usytuowanym na działce nr 715/2 obr. Widuchowa 2 przy ulicy Szkolnej w Widuchowej, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą SZ1Y/00040114/0.
2. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa użyczenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:05:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:05:24