Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.


ZARZĄDZENIE Nr 542/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 03 września 2018 r.

w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) Wójt Gminy Widuchowa zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Dębogóra, gmina Widuchowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/3 o powierzchni 0,3 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00045437/5w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 24 sierpnia 2018 r. Repertorium A 4386/2018 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Agnieszkę Paleczną- Turek, mieszczącej się w Gryfinie przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:05:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:05:02