Zarządzenie Nr 540/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 540/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 03 września 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art.37ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny wywoławcze zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
1) działka nr 706/10 o pow. 0,0727 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44448 - cena wywoławcza 41 500 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy pięćset). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
2) działka nr 706/12 o pow. 0,0740 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44450 - cena wywoławcza 42 500 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące pięćset). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:04:21