Zarządzenie Nr 537/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 537/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 03 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia trzecich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) Wójt Gminy Widuchowa zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia trzecich rokowań wyznaczonych na dzień 4 września 2018 r. godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o pow. 0,0212, położonej w obrębie Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą SZ1Y/00069916/1, w składzie:
1) Izabela Ziemska-Walczak - przewodnicząca komisji;
2) Monika Nowicka - członek komisji;
3) Piotr Sobczyński - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:03:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-09-2018 13:03:15