Zarządzenie Nr 535/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


ZARZĄDZENIE Nr 535/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 11 ust.1, art.12 ust.1 oraz art.13a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zarządzania drogami i transportu w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju w składzie:
1) Anna Kusy-Kłos - Przewodniczący Komisji;
2) Andrzej Stachura - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3) Marcin Bachta - Członek Komisji;
4) Piotr Sobczyński - Członek Komisji;
5) Elżbieta Zawadzka - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:55:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:55:37