Zarządzenie Nr 534/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie".

ZARZĄDZENIE Nr 534/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, poz. 2018 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 526/2018 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie”, w następującym składzie:

1) Piotr Sobczyński - przewodniczący;
2) Janina Stojek - zastępca przewodniczącego;
3) Łukasz Kosmalski - członek;
4) Andrzej Stachura - członek.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:55:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:56:29