Zarządzenie Nr 533/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 533/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 37 ust.1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na dzień 14 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1) o godzinie 10.00 działka nr 524 o pow. 0,6019 położona w obrębie Ognica, księga wieczysta SZ1Y/00057966/9;
2) o godzinie 10.30 udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 63 o pow. 0,39 ha, położona w obrębie Rynica, księga wieczysta SZ1Y/00057230/1;
3) o godzinie 11.00 lokal mieszkalny nr 3 o pow. 37,10 m2 w budynku nr 2 Widuchowa - Stacja wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 o powierzchni 0,2134 ha położonej w obrębie Widuchowa 3, księga wieczysta SZ1Y/00034526/6.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:54:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:54:42