Zarządzenie Nr 530/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.


ZARZĄDZENIE Nr 530/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r. poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 530/2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 31 lipca 2018 r.
Zmiany budżetu spowodowane są:
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 187/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (rezerwa celowa bp poz.24);

Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

Wójt rozwiązuje rezerwę ogólną na:
- wydatki związane z organizacją Jarmarku Widuchowskiego - 11.591 zł;
- wydatki w zakresie udziału własnego przy realizacji projektu pn „Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Żarczyn, Krzywin, Rynica” - 892 zł.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z530-18.doc (DOC, 12KB) 2018-09-14 17:49:03 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:49:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-09-2018 17:49:03