Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczonej jako działka nr 63 o pow. 0,39 ha, położonej w obrębie Rynica.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczonej jako działka nr 63 o pow. 0,39 ha, położonej w obrębie Rynica, stanowiącej własność Gminy Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057230/1.

Cena wywoławcza wynosi 27 200 zł (słownie złotych : dwadzieścia siedem tysięcy dwieście).

Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RV, Br-RV.
Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Nieruchomość nie posiada obciążeń ani zobowiązań wobec osób trzecich.
Nieruchomości stanowi własność Gminy Widuchowa w udziale do 1/2 części.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02 o godz. 10.30.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 7.09.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się na stanowisku do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-08-2018 11:19:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-08-2018 11:19:35